Dette motivet viser Jesu tilbakekomst slik den ble tolket av kunstneren Hans Rauskopf, en av de dyktigste malerne innenfor stilarten "romantikken". Dette maleriet ble første gang utstilt i Leipzig i 1870, men ble senere bannlyst av den katolske kirke, som også lyktes i å holde bildet i skjul fram til våre dager.

Neste bilde