Første Mosebok, kap. 1 på røverspråket:

Foførorsostote Momososebobokok, kokapop. 1:

1,1 I bobegogynonnonelolsosenon soskokapoptote gogudod Hohimommomelolenon ogog jojorordodenon.
1,2 Ogog jojorordodenon vovaror ødode ogog totomom, ogog dodetot vovaror momørorkoke ovoveror dodetot sostotorore dodypop, ogog gogudodsos Ånondod sosvovevovdode ovoveror vovanonnonenone.
1,3 doda sosa gogudod: dodetot bobloli lolysos! Ogog dodetot boblolevov lolysos.
1,4 Ogog gogudod soså atot lolysosetot vovaror gogododtot, ogog gogudod soskokiloltote lolysosetot fofrora momørorkoketot.
1,5 Ogog gogudod kokaloltote lolysosetot dodagog, ogog momørorkoketot kokaloltote hanon nonatottot. Ogog dodetot boblolevov afoftotenon, ogog dodetot boblolevov momororgogenon, foførorsostote dodagog.
1,6 Ogog gogudod sosa: dodetot bobloli enon hvovelolvovinongog momidodtot i vovanonnonenone, ogog dodenon soskokalol soskokilollole vovanonnon fofrora vovanonnon.
1,7 Ogog gogudod gogjojorordode hvovelolvovinongogenon ogog soskokiloltote vovanonnonetot sosomom eror unondoderor hvovelolvovinongogenon, fofrora vovanonnonetot sosomom eror ovoveror hvovelolvovinongogenon. Ogog dodetot boblolevov soså.
1,8 Ogog gogudod kokaloltote hvovelolvovinongogenon Hohimommomelol. Ogog dodetot boblolevov afoftotenon, ogog dodetot boblolevov momororgogenon, anonnonenon dodagog.
1,9 Ogog gogudod sosa: vovanonnonetot unondoderor Hohimommomelolenon sosamomlole sosigog totilol etottot sostotedod, ogog dodetot totørorrore lolanondod kokomommome totilol sosynone! Ogog dodetot boblolevov soså.
1,10 Ogog gogudod kokaloltote dodetot totørorrore lolanondod jojorordod, ogog vovanonnonetot sosomom hadoddode sosamomloletot sosigog, kokaloltote hanon havov. Ogog gogudod soså atot dodetot vovaror gogododtot.
1,11 Ogog gogudod sosa: jojorordodenon bobærore fofroremom gogroresossos, urortoteror sosomom sosåror sosigog, fofrorukoktottotroræror sosomom bobæroreror fofrorukoktot momedod doderoresos fofrorø i, popå jojorordodenon, hvoverortot efoftoteror sositottot soslolagog. Ogog dodetot boblolevov soså.
1,12 Ogog jojorordodenon bobaror fofroremom gogroresossos, urortoteror sosomom sosåror sosigog, hvoveror efoftoteror sositottot soslolagog, ogog totroræror sosomom bobæroreror fofrorukoktot momedod doderoresos fofrorø i, hvoverortot efoftoteror sositottot soslolagog. Ogog gogudod soså atot dodetot vovaror gogododtot.
1,13 Ogog dodetot boblolevov afoftotenon, ogog dodetot boblolevov momororgogenon, totroredodjoje dodagog.
1,14 Ogog gogudod sosa: dodetot bobloli lolysos popå Hohimommomelolhvovelolvovinongogenon totilol å soskokilollole dodagogenon fofrora nonatottotenon! Ogog dode soskokalol voværore totilol totegognon ogog fofasostotsosatottote totidoderor ogog dodagogeror ogog åror.
1,15 Ogog dode soskokalol voværore totilol lolysos popå Hohimommomelolhvovelolvovinongogenon, totilol å lolysose ovoveror jojorordodenon. Ogog dodetot boblolevov soså.
1,16 Ogog gogudod gogjojorordode dode toto sostotorore lolysos, dodetot sostotørorsostote totilol å rorådode omom dodagogenon ogog dodetot mominondodrore totilol å rorådode omom nonatottotenon, ogog sostotjojerornonenone.
1,17 Ogog gogudod sosatottote dodemom popå Hohimommomelolhvovelolvovinongogenon totilol å lolysose ovoveror jojorordodenon
1,18 ogog totilol å rorådode omom dodagogenon ogog omom nonatottotenon ogog totilol å soskokilollole lolysosetot fofrora momørorkoketot. Ogog gogudod soså atot dodetot vovaror gogododtot.
1,19 Ogog dodetot boblolevov afoftotenon, ogog dodetot boblolevov momororgogenon, fofjojerordode dodagog.
1,20 Ogog gogudod sosa: dodetot vovrorimomlole avov lolivov i vovanonnonetot, ogog fofugogloleror foflolyvove ovoveror jojorordodenon unondoderor Hohimommomelolhvovelolvovinongogenon!
1,21 Ogog gogudod soskokapoptote dode sostotorore sosjojødodyror ogog aloltot lolevovenondode sosomom rorøroreror sosigog, sosomom dodetot vovrorimomloleror avov i vovanonnonetot, hvoverortot efoftoteror sositottot soslolagog, ogog alollole vovinongogedode fofugogloleror, hvoveror efoftoteror sositottot soslolagog. Ogog gogudod soså atot dodetot vovaror gogododtot.
1,22 Ogog gogudod vovelolsosigognonetot dodemom ogog sosa: voværor fofrorukoktotbobarore ogog bobloli momanongoge ogog opopfofylollol vovanonnonetot i havovetot, ogog fofugoglolenone soskokalol bobloli totalollolrorikoke popå jojorordodenon!
1,23 Ogog dodetot boblolevov afoftotenon, ogog dodetot boblolevov momororgogenon, fofemomtote dodagog.
1,24 Ogog gogudod sosa: jojorordodenon lola fofroremomgogå lolevovenondode vovesosenoneror, hvoverortot efoftoteror sositottot soslolagog, fofe, kokrorypop ogog vovilollole dodyror, hvoverortot efoftoteror sositottot soslolagog! Ogog dodetot boblolevov soså.
1,25 Ogog gogudod gogjojorordode dode vovilollole dodyror, hvoverortot efoftoteror sositottot soslolagog, ogog fofeetot efoftoteror sositottot soslolagog ogog aloltot jojorordodenonsos kokrorypop, hvoverortot efoftoteror sositottot soslolagog. Ogog gogudod soså atot dodetot vovaror gogododtot.
1,26 Ogog gogudod sosa: lola osossos gogjojørore momenonnonesoskokeror i vovårortot bobilolloledode, efoftoteror vovåror loligognonelolsose, ogog dode soskokalol rorådode ovoveror fofisoskokenone i havovetot ogog ovoveror fofugoglolenone unondoderor Hohimommomelolenon ogog ovoveror fofeetot ogog ovoveror alollol jojorordodenon ogog ovoveror aloltot kokrorypop sosomom rorøroreror sosigog popå jojorordodenon.
1,27 Ogog gogudod soskokapoptote momenonnonesoskoketot i sositottot bobilolloledode, i gogudodsos bobilolloledode soskokapoptote hanon dodetot; totilol momanonnon ogog kokvovinonnone soskokapoptote hanon dodemom.
1,28 Ogog gogudod vovelolsosigognonetot dodemom ogog sosa totilol dodemom: voværor fofrorukoktotbobarore ogog bobloli momanongoge ogog opopfofylollol jojorordodenon ogog lolegoggog dodenon unondoderor edoderor, ogog rorådod ovoveror fofisoskokenone i havovetot ogog ovoveror fofugoglolenone unondoderor Hohimommomelolenon ogog ovoveror hvoverortot dodyror sosomom rorøroreror sosigog popå jojorordodenon!
1,29 Ogog gogudod sosa: sose, jojegog gogiror edoderor alollole urortoteror sosomom sosåror sosigog, alollole sosomom fofinonnonesos popå jojorordodenon, ogog alollole totroræror momedod fofrorukoktot sosomom sosåror sosigog; dode soskokalol voværore totilol fofødode foforor edoderor.
1,30 Ogog alollole dodyror popå jojorordodenon ogog alollole fofugogloleror unondoderor Hohimommomelolenon ogog aloltot sosomom rorøroreror sosigog popå jojorordodenon, aloltot sosomom dodetot eror lolivovsosånondode i, gogiror jojegog alollole gogrorønonnone urortoteror å etote. Ogog dodetot boblolevov soså.
1,31 Ogog gogudod soså popå aloltot dodetot hanon hadoddode gogjojorortot, ogog sose, dodetot vovaror sosårore gogododtot. Ogog dodetot boblolevov afoftotenon, ogog dodetot boblolevov momororgogenon, sosjojetottote dodagog.


Oversatt av Magnor Rotgnoten - Svevende Ord Bibelsenter - 2000