Hvorfor?
Vitenskap

Avviser liv på Mars
Den kristne vitenskapsmannen Willie Vanilli Fjellskår reagerer med forskrekkelse og avsky på NASAs forsøk på å finne liv på Mars. - Bibelen forteller ikke om liv på andre steder enn jorden, derfor finnes det heller ikke liv verken på Mars eller på andre planeter i Universet, fastslår den anerkjente forskeren.
Les mer

Kartlegging av DNA kan ta knekken på hedningene
Vi har nå identifisert og isolert det genet som gjør at folk blir ateister, hedninger, muslimer og lignende galninger. Dette vil kunne revolusjonere vår misjonssatsing, når vi snart får utviklet en genmedisin som vil kunne bringe Jesus inn i livet til millioner av mennesker over hele verden.
Les mer

Gud har ansvaret for alt det vonde i verden
Mange lurer på hvor Gud befinner seg når det oppstår grusomme tragedier. Som oftest gjelder dette ikke-troende og folk fra arbeiderklassen. Men dessverre har det vist seg at kristne mennesker også stiller seg dette hedenske spørsmål i etterkant av ulykker eller tragedier.
Les mer

Haren - et dyr på ville veier
Det vakte stor ståhei og sorg i menigheten da ledelsen i Svevende Ord kunne legge fram sjokkerende fakta om harene. Ved å nekte å være drøvtyggere, slik som Bibelen vitterlig sier at de er, står disse gnagerne som et hinder mellom ateistiske kranglefanter og Jesus Kristus. Etter å ha forsket i lang tid har kristne vitenskapsmenn derfor slått fast at alle harer må utryddes fra jordens overflate.
Les mer

NRK-skandale: Schrödingers Katt fortsetter
I likhet med Jesus reagerte vi med glede og begeistring da NRK meldte at det såkalte vitenskapelige programmet Schrödingers katt skulle legges ned. Det er med like mye fortvilelse vi nå mottar meldingen om at NRK har latt seg presse av den ateistiske agenda. John Bernander framstår som en ryggløs feiging når han lar dette programmet fortsette å formidle vitenskapelige halvsannheter.
Les mer

Vann fra Syndefloden påvist på Mars
Kristne forskere har nå klart å spore opp enda et bevis for at Syndefloden virkelig har skjedd, slik den ble beskrevet i Bibelen. Disse oppdagelsene vil sende rystelser gjennom vitenskapelige miljøer over hele verden.
Les mer

Jesus var ekstremt slank
Etter flere måneder med bibelforskning og studier av det berømte likkledet i Torino, kan vi nå presentere sjokkerende nyheter om Jesus sin kroppsvekt. Vi kan nå bevise at Jesus ikke bare var det mest perfekte menneske som har trakket på vår klode, men at han også hadde en uvanlig tynn og ranglete kropp.
Les mer

Kristen kalkulator gir moralsk matematikk
Vi har nå endelig fått den nye kristne kalkulatoren inn i mattematikk-undervisningen på Svevende Ord sin barne- og ungdomsskole. Vi har lengre vært bekymret for de satanistiske påvirkningen dette faget har hatt på være barns mentale helse, men nå kan gode, kristne foreldre puste lettet ut. I den nye kalkulatoren har vi bannlyst alle tall som ikke er godkjent av Gud, samt at vi har rettet på de tallbegrepene som vitenskapen har satanisert.
Les mer

Da evolusjonsteorien fikk nådeskuddet
Evolusjonsteorien blir stadig motbevist av engasjerte kristne som har Jesus i blodet. Et av de kraftigste slagene mot denne latterlige teorien ble levert av Stian Plummesen i 1995. Det har gått mer 5 år siden denne modige mann sa seg villig til å risikere sitt eget liv, for å vise at det er Bibelen som er den eneste autoriteten på livets opprinnelse. Og fram til i dag er det ingen evolusjonist som har klart å komme med en eneste forklaring som kan slå tilbake på det offeret som denne mannen gjorde for så mange år siden.
Les mer

Kategori: vitenskap
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com