Hvorfor?
Meningsløs TV-aksjon mot AIDS

Det er med en blanding av fortvilelse og overbærenhet vi registrerer at årets TV-innsamling skal gå til formål som ikke kan bekjempes med penger. Som vi har påpekt mange ganger før vil man aldri finne en kur mot AIDS så lenge menneskene velger å ignorere Gud. Selv de minste barna i vår menighet vet at dette er fakta som er vitenskapelig dokumentert.Barn mot AIDS: Martha (7) og Sahra (8) synes begge at det er dumt med AIDS. De har lært at AIDS er syndens lønn. Når selv småbarn forstår dette, er det forunderlig at mange voksne mennesker framdeles ikke godtar Jesus som garantist for at budskapet i Bibelen er sant.

Faderen er uten tvil en suveren Gud, og Jesus har bevist dette gjennom sitt offer på Golgata. Bibelen garanterer også for dette. Derfor skal vi takke for alle de rettferdige domsavgjørelsene som til en hver tid blir avsagt av Herren. Det spiller ingen rolle om vi liker dem eller ikke, vi må alle bøye oss for Hans suverene plan. For Gud er evig kjærlighet! Når et menneske får AIDS er det direkte resultatet av Guds vilje. Dette gjelder også småbarn og personer som får denne skammelige sykdommen ved blodoverføring. Man skal ikke fordømme Gud for dette. Nei, tvert i mot så skal vi takke Herren for hans rettferdighet. "For Han lar seg ikke spotte. Det man sår skal man også høste" (Galaterne 6:7).

Gud er ikke fastlåst i humanistiske konvensjoner når det gjelder rettferdighet. Mennesket er syndige av natur, og siden Gud hater synd, kan ikke Gud være menneskelig. Dette er elementær logikk, og selv ikke "studenter" ved Universitetet i Bergen kan argumentere mot dette. Gud har tatt "uskyldige" mennesker av dage gjennom hele menneskehetens historie. I Egypt var det de førstefødte sønnene som måtte dø. I dag er det blant andre de AIDS-syke som må bøye seg for Guds vilje. Noen påstår feilaktig at Gud ikke er ansvarlig for sykdom og død, men dette motbevises i Profeten Esaias ord:

Jeg er Herren, og det er ingen annen; foruten meg er det ingen Gud. Jeg omgjorde deg, enda du ikke kjente meg, slik at de i øst og i vest skal vite at det er ingen foruten meg; jeg er Herren, og det er ingen annen, jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette. (Esaias 45:5-7)

Å samle inn penger for å bekjempe AIDS er ikke å ta det onde ved roten. Først og fremst må verden ta til vettet og innse at det man nå trenger er Jesus. Sannheten må forkynnes der hvor synden blomstrer. Kondomer er ikke noen løsning i kampen mot AIDS. Dette er en bedragersk løgn som ateistene har prakket på oss i mange år. Det eneste som hjelper mot overføring av kjønnsykdommer er avholdenhet eller at man holder seksuallivet innenfor ekteskapets trygge ramme. Dette er den eneste sikre garantien mot AIDS.

Verden trenger ikke at store pengesummer skal kastes bort på tant og fjas. Pengene som samles inn til AIDS-syke blir riktig nok kanalisert til kristne hjelpeorganisasjoner, men i følge Kirkens Nødhjelp skal pengene i hovedsak brukes på tiltak som skal forbedre AIDS-sykes leveforhold. I tillegg skal man bruke store summer på forskning og utvikling av medinsiner mot AIDS. Dette er absurd! Pengene MÅ benyttes til å opprette cellegrupper over hele verden. Disse skal fungere som bønnefyrtårn og skal omvende menneskene fra synd. Når skal man erkjenne at AIDS kun kan forebygges med Jesu blod? Å dø av AIDS er ingenting i forhold til den pinen som venter i evigheten. Derfor må vi gang på gang oppsøke mennesker som ennå tror at de kan klare seg uten Jesus, og fortelle dem at Gud er en kjærlig Fader, men at straffen for å ikke følge ham er grusom.

Den 21. oktober vil vi dele ut bøsser på Bibelsenteret slik at representanter for Svevende Ord kan gå fra dør til dør og samle inn penger. Vi har flere hundre bøsser så vi gjør regne med å få dekket hele Bergensområdet. Vi satser også på å være tidlig ute for å sikre at pengene som det norske folk ønsker å gi til gode formål, ikke havner i lommen på TV-aksjonen og Kirkens Nødhjelp. Denne organisasjonen har for lengst bevist at den ikke tar Bibelen på alvor. De av våre medlemmer som ikke går med bøsser på søndag oppfordres til å være med å hindre innsamlere fra TV-aksjonen i å gå inn i boligområder, dersom våre bøssebærere ikke har besøkt det området ennå. I motsetning til TV-aksjonens medhjelpere kommer våre medlemmer til å tilby forbønn og tungetale til de som putter mer enn 200 kroner i bøssen. Bergen roper etter Jesus! På søndag skal vi spre budskapet!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 10014


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Meningsløs TV-aksjon mot AIDS:

Kategori: samfunn
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com