Hvorfor?
Jesus - vår venn i trafikken

Kristne som ønsker å ta et moralsk oppgjør med den uholdbare situasjonen som hersker på bilveiene i Norge, krever nå at veiskiltingen blir bedre. Og når man mener bedre, mener man som alltid at en naturligvis vil sette Jesus i fokus. Jesus kan redde hundrevis av liv, som hvert år går tapt i trafikkulykker, dersom man får en mer kristen innflytelse over veireguleringen her i landet.

Svevende Ord Bibelsenter samarbeider nå med Kristen Etterretningstjeneste og andre kristne organisasjoner som nå har fått nok av det manglende fokuset på Jesus på trafikkskiltene her i landet. Det finnes tusenvis av konkrete beviser for at en hver som har Jesus i passasjersetet, er i mindre fare for å oppleve trafikkulykker. Alle som har blitt vasket i Jesu blod har en større mulighet til å unngå alvorlige skader dersom ulykken likevel skulle være ute.


Bønn under kjøring påbudt. Tungetale/lovsang sterkt anbefalt.


Humanistisk kjøring forbudt for alle kjøretøyer. I kirketiden også gående.


Du kjører nå inn i et område med mye ubibelsk eller hedensk innflytelse.
Som vi fortalte på gudstjenesten sist søndag, overlevde den svenske pastoren Stefan Salmonssen og hans familie en alvorlig bilulykke (les historien her), utelukkende fordi at de alle skrek "Jesus!" da bilen deres kom ut av kontroll. Flere kristne som senere så åstedet og bilvraket var enige om at ikke-troende hedninger umulig ville kunne overlevd en lignende ulykke.

Det er derfor på tide at Statens Vegvesen og våre myndigheter tar ansvar og sørger for at det blir umulig å kjøre bil i Norge, uten at man til en hver tid blir påminnet at det kun er Jesus som kan redde når ulykken inntreffer. På sikt vil dette kunne føre til innsparinger for småbarnsfamilier som dermed ikke behøver å kjøpe biler med stålbjelker i dørene, airbag, forsterket karosseri eller ekstra sikkerhetsutstyr for barna, siden sikkerheten er overlatt til Jesus.

Det er ingen tvil om hvorfor det skjer ulykker i trafikken. Det står i Bibelen at der Gud er fraværende er det Satan som regjerer. Med andre ord, om du ikke tenker på Gud, er du i Satan sin makt. Gud ønsker på ingen måte å tvinge eller styre oss mennesker. Han har gitt oss en fri vilje. Hvis vi ikke vil tenke på Jesus, velger vi selv å havne i ulykker. Det er med andre ord ikke Hans skyld at Han ikke er til stede og kan gripe inn. Det har Han gitt oss mennesker fri vilje til å invitere Ham til å gjøre. Bare der mennesker vet å sette pris på Jesus, kan og vil Gud gripe inn. Slik er det også i trafikken. Det er Pastor Salmonsson og hans slektningers rop på Jesus i nødens stund et ugjenkallelig bevis på. Hvis vi gjør det som Jesus forlanger av oss, nemlig å be og tale i tunger hele tiden og uten stans, vil man være permanent sikret mot dødsulykker i trafikken.

Derfor må politikerne sørge for at det blir nedsatt spesielle bønnegrupper langs alle veistrekninger i Norge. Da er vi sikre på at ulykkesstatistikkene vil gå ned. Dessuten må alle veier skiltes bedre, først og fremst med egne trafikkskilt med bibelvers. Disse kan forekomme enten bare med henvisning (f.eks. "Joh 3:16"), eller ved å sitere hele verset på et enormt skilt som du bare ikke kan unngå å se om du er aldri så besatt.
Hvis ikke kan man ta en mellomløsning. Hva med "Denne strekningen egner seg godt for en påminnelse fra Efeserbrevet"? Eller "Lukas 14:26 skjerper oppmerksomheten i denne tunnelen"?
Dessuten bør det plasseres ut forbuds-, påbuds- og fareskilt som gir bilistene en klar idé om hva Jesus bokstavelig talt vil la passere på norske veier.

Foreningen Kristen Etterretningstjeneste jobber nå på spreng med å produsere de skiltene som vi mener må plasseres langs veiene så fort som mulig. Dessverre ser norske veimyndigheter ut til å være infiltrert av Satan og derfor er det vanskelig akkurat nå å få tilsagn for vår forbedrede trafikksikkerhetsplan. Men vi stoler på at Gud vil sørge for at Kristent Samlingsparti vil gjøre et brakvalg i år, slik at den politiske viljen etter hvert kommer i samsvar med Jesus sin vilje på dette aktuelle området.

Visste du at det finnes flere slags onde trafikkdemoner?
Representanter for foreningen Kristen Etterrestningstjeneste fikk i mars i fjor et fantastisk bønnesvar som bekrefter at det finnes demoner langs veiene, og at disse kan bekjempes med bønn. Våre kristne venner ba til Gud fordi den gule stripen midt i veien var så vanskelig å se, på grunn av is og snø. Dette skaper som kjent ofte farlige situasjoner som Satan fryder seg over.
Da disse mennesker var på vei til et seminar i Volda langs den samme fylkesveien en drøy måned senere, var dette i orden. Jesus tar seg av de fleste oppgaver bare vi stoler på Ham. Pris Herren!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 10014


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Jesus - vår venn i trafikken:

Kategori: samfunn
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com