Hvorfor?
Påkjørt hund stod opp fra de døde

Vår kjære pastor Joel Daniel Abelsvang fikk i begynnelsen av juli levert et sorgens budskap. Hans trofaste hund, Hosea Rex, ble påkjørt av isbilen som hver uke terroriserer lokalområdet vårt.Mirakelhunden fra Kråkenes.

Hosea Rex ble sannsynligvis ivrig da den hørte ringingen fra bjellene til isbilen. Hunden løp nemlig bilen i møte, men havnet under hjulene før sjåføren klarte å stoppe. Joel Daniel Abelsvang begravde sin hund i hagen, og regnet med å måtte formidle et tragisk budskap til sine barn, når disse kom hjem i fra årets Sommerjesuscamp på Osterøy. Men lite visste han om det mirakelet som skulle utfolde seg tre dager senere.

Vi vil alle før eller siden oppleve at noen av dem vi er glade i blir revet bort fra oss. Noen ganger kan det oppleves dypt urettferdig når noen av dem vi elsker dør. Joel Daniel Abelsvang følte selvfølgelig at dette unødvendige dødsfallet også var tungt å bære, selv om det bare var en hund. Denne hunden hadde nemlig vist seg å være en veldig klok hund. Den elsket å lytte til historier fra Bibelen, spesielt var den glad i passasjer som handlet om Jesus. Da logret Hosea Rex alltid med halen sin.

Historisk dokumentasjon

Gjennom de siste 2000 årene har kunstnere som har portrettert Jesus eller andre bibelske figurer fått åndelig inspirasjon som stammer direkte fra Gud.
I noen tilfeller har disse malerne laget kunstverk hvor en hund står ved Jesu side. Man har funnet slike malerier fra store deler av verden, så det er etter hvert liten eller ingen tvil om at Jesus faktisk hadde en hund da han gikk på jorden. Vi antar at Bibelen ikke nevner noe om dette, fordi at det ikke var vanlig å skrive om hunder på denne tiden. Noen mente kanskje at hunden ville få for mye oppmerksomhet, noe som vile føre til fortapelse for dyrevenner som ville tilbe Jesu hund, i stedet for Menneskesønnen selv.

Klikk her for å se vår bildespesial med antikke malerier av hunden til Jesus.

- "Jeg var sikker på at hunden min var like glad i Jesus, som alle andre som har tatt til seg Kjærlighetens Budskap", fortalte Joel Daniel Abelsvang til Herregud.com. "Hosea Rex var en god hund, som ydmyket seg når vi snakket om Guds makt. Han ga labb på en måte som fikk oss til å tenke på den varmen som Jesus vil ha i sine hender, når vi snart skal få møte Ham her på jorden. Det virket på en måte som om Hosea Rex hadde kjent Jesus i hele sitt liv, for hver gang noen av oss klappet i hendene og ropte: "Jesus kommer!", så løp alltid hunden bort til vinduet og stirret opp mot Himmelen, akkurat som om den ventet på sin egentlige Herre. Når vi hadde slike beviser på at hunden virkelig hadde forståelse av Bibelens budskap, skjønner dere nok at det var med tungt hjerte jeg begravde den. Det var som å begrave en bror i Kristus."

Lite visste Abelsvang eller noen av oss andre i menigheten om den gleden som skulle forkynnes på vårt Bibelsenter noen få dager senere. For etter tre dager kunne Abelsvang se et åpent hull, der hvor han tidligere hadde begravd sin hund i hagen. Graven var tom! Hunden var ikke der, den var oppstått! I tillegg kunne naboer fortelle om to løshunder som de hadde observert i området vårt den siste tiden. Dette var antageligvis hunder som også ønsket å bli kjent med Jesus, og som ønsket å være disiplene til Hosea Rex. Det siste er bare spekulasjoner, men dette er den mest logiske forklaringen.

"Det var da vi forstod at denne hunden antakeligvis var sendt til jorden, som et forvarsel om Jesus snarlige tilbakekomst. Hosea Rex hadde kommet til oss for å forkynne om sin Herres forestående opprettelse av Paradiset her på jord, og evige fortapelse av alle som ikke tror på Jesu ufattelige kjærlighet. Det gikk ikke lang tid før noen av våre medlemmer kunne fortelle at de hadde sett Hosea Rex løpe på Nordåsvannet, akkurat slik som Jesus gjorde på Genesaretsjøen. Etter en tid skal det også ha blitt observert en hund som ble løftet opp mot Himmelen i et hvitt lys, noe som er et solid bevis på at Hosea Rex ble kalt hjem til Jesus, slik vi alle en gang skal, bare vi tror godt nok på Bibelens budskap".

Vi vet at det fins mange som tviler på oppstandelsen. Det fins mange skeptikere. De tror ikke på det umulige. De tror ikke på under. I alle fall tror de ikke at døde kan stå opp igjen til livet. De er så blindet i sin "forstand" at de kan ikke tro alt det mirakuløse og utrolige som Gud har gjort. Dette er mennesker som ler av oss som har fornuften i behold, men vi kan forsikre deg om at det er Jesus som kommer til å le sist. Det er han som kommer til å le best. Og vi som skal få lov å leve i Paradiset i evig tid, skal jammen le ved hans side når disse ateistene og avgudsdyrkerne blir sendt i det flammehavet hvor de fortjener å brenne i all evighet.

Til slutt vil vi rope ut mot firmaet som sender en støyende isbil opp til området hvor flere av våre medlemmer har bolig. Dere burde skamme dere over den galskapen dere representerer. Den støyende bjellen på bilen deres har nå ført til et dødsfall. Hvor mange flere må dø før dere innser at dere er i Satan sin kjørebane. I tillegg forvirrer dere mange anstendige mennesker, som tror at det plutselig kalles inn til Gudstjeneste, siden det er klokker som klinger. Mang en gang har folk kledd på seg og løpt ned til Bibelenteret, mens det egentlig bare var falsk alarm. Dette vanvittige bjellehysteriet må ta slutt! Politianmeldelsen er levert inn på Bergen Politikammer, så om dere ikke blir umiddelbart rammet av Guds vrede, kommer dere i det minste til å komme i konflikt med politimyndighetene i nærmeste framtid. Ve Herren, allhærs Gud!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 1826


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Påkjørt hund stod opp fra de døde:

Flere menighetssaker:
Opphavsrett © 1999-2020 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com