Hvorfor?
Radiosendinger skal få Nepal til å ta til vettet

I urettferdighetens navn er en norsk misjonær blitt fengslet i Nepal fordi han ønsket å bringe Jesus til dette rare landet. Fengslingen er selvsagt i strid med sunn fornuft og kristne verdier.

For å få nepaleserne til å innse at de er på lag med Satan om de ikke setter alle kristne misjonærer fri, har Svevende Ord Radio og TV startet opp radiosendinger som er rettet mot sentrale deler av Asia over kortbølgenettet.

Dersom de nepalske myndigheter skal fortsette å fengsle alle som prøver å bringe litt anstendige verdier inn i landet, ser vi oss nå nødt til å ty til alternative virkemidler. Selv om de fleste nepalesere er fattige mennesker som tilber Buddha eller ulike hinduistiske demoner, har mange av disse tilgang til radioapparater. Får vi disse til å lytte på sendingene våre, er det veldig store sjanser for at de innser at vi vet så mye bedre enn dem.

Sendingene, som er et samarbeid med Svevende Ord og Nepal-misjonen, startet i begynnelsen av februar og vil fortsette utover vinteren og våren. Siden vi lever i den siste delen av endetiden, gjør vi ikke regne med å fortsette kringkastingen i sommer, siden Jesus da vil ha personlig grepet inn mot marionettene som danser etter Belzebubs pipe, både i Nepal og resten av verden. Nepalmisjonen som tilrettelegges og arrangeres i regi av Norske Lutheranske Indremisjonsevangelister, har bragt Jesus inn i hjertet til flere titalls nepalesere de siste 20 årene. Til de av dere som ikke fikk med den flotte åpningssendingen, kan vi her presentere en transkripsjon av de første ordene som ble lest av Margit Viken, som i en årrekke har vært involvert i Nepalmisjonen, og som derfor behersker språket flytende.

"Kjære nepalesere! Dette er en radiosending fra Svevende Ord Bibelsenter i Norge. Det finnes ingen vitenskapelige beviser som støtter deres teorier om Buddha. Det var ikke denne tykke figuren som sendte sin sønn til jorden, nei Buddha hadde ingen sønn som ble korsfestet på Golgata for å ta på seg alle våre synder. Sett fri de kristne martyrene som sitter i deres fengsler, ta i mot Jesus. Han elsker dere og han vil bringe velstand og mer normale verdier til Nepal. Vi lever nå i de siste dager, så det er like før Jesus vender tilbake til Jorden. Da er Nepal et av de første landene Han vil besøke når Han gjort unna Norge, Israel, USA, England og andre normale land. Når Han kommer til Nepal vil Jesus, om nødvendig med makt, få dere alle til å bøye kne for Ham. Hvis han må tvinge dere til å ta i mot kjærlighetens budskap, kommer dere alle til å brenne i Helvete. Ta derfor i mot Jesu kjærlighet før det er for sent!"

Klarere ord er det vel ikke mulig å presentere for såkalte buddhister i Nepal. Norge bidrar med millioner av bistandskroner hvert eneste år til Nepal, og da må ledelsen i dette landet akseptere grunnleggende demokratiske verdier, inkludert religionsfrihet. Vi føler oss derimot trygge på at de vil ta til vettet relativt fort, når de får sannheten presentert på denne direkte måten over radioen.

Vi oppfordrer alle til å delta i underskriftskampanjen som er rettet mot utenriksminister Torbjørn Jagland, for å få han til å engasjere seg mer i denne viktige saken. Det er uholdbart at han bruker så mye av sin tid til å ta i mot statsledere fra Kongo, når nordmenn sitter fengslet i Nepal. Vi påminner også våre medlemmer å skrive under på listene som ligger i resepsjonen på Bibelsenteret, i forbindelse med kampanjen for lovforbud mot muslimske bønnerop og moskeer her i Norge. Norge er et kristent land og derfor kan vi ikke tillate hvem som helst å komme her med tåpelige religioner.


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 18223


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Radiosendinger skal få Nepal til å ta til vettet:

Kategori: misjon
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com