Hvorfor?
Meteorologene er Satans yngel!

Nå som endetiden nærmer seg med stormskritt er det på tide at Dyret blir avslørt, og at alle kristne mennesker tar avstand fra djevelens renkespill. Vi har klare beviser for meteorologene og værmelderne står i direkte ledtog med Mørkets Fyrste.


Et klart bevis på det okkulte innslaget i værmeldingene.
Det står klart i Bibelen at ingen vet dagen eller timen, og at det er heller ikke mennesket sin rolle å spå hva som skal skje i framtiden . Det er bare Gud som vet hva morgendagen bringer, og derfor vanærer værmelderne Guds ære.

Bibelen sier også klart i fra om at i endetiden vil menneskeheten oppleve falske Messiaser, som vil skitne til Jesu hellige navn.

Skjulte djevelske meldinger
Det er ikke sjelden at vi registrerer okkulte og sataniske meldinger i værmeldingene. Den største djevelskapen avsløres når man ser nærmere på det som er selve kjernen i værmeldingene, nemlig LANGTIDSVARSELET!

Dette er et ord som kristne aldri må ta i sin munn, for dette er et skalkeskjul for Satans eget nummer 666, som er beskrevet i Johannes Åpenbaring. Ved å se nærmere på tallverdiene i ordet LANGTIDSVARSELET, kommer man raskt fram til dette onde sifferet.


Her avsløreres kjernen i det skjulte budskap som djevelen formidler på TV i beste sendetid.
Forklaring: Det er fem bokstaver i ordet LANGTIDSVARSELET som inneholder romertall (L+I+D+V+L). Til sammen gir disse tallet 606. De samme bokstavene har i vårt alfabet tallverdier som sammenlagt blir 59. 606 + 59 = 665. Men det er jo ikke 666, og du tror kanskje at du dermed kan se på langtidsvarselet uten å sette din evige sjel i fare? FEIL! Det siste tallet ligger i slutten av ordet VARSELET (Varsel 1. ). Altså har vi da de tre sifferene 59+606+1=666

Guds vrede vil slå ned på slike hekser og trollmenn som ved hjelp av hedenske metoder skaffer seg innsyn i framtiden. For disse synderne vil morgendagen ikke bringe annet enn svovel, flammer, gråt og tenners gnissel. Vi ber til Gud om at hans rettferdighet snart vil fyldes. Vi lengter etter syndens renselse og Paradisets komme. Vi vil selvfølgelig oppfordre alle værdamer og meteorologer til å legge ned sitt onde virke og be om Guds tilgivelse før Jesu tilbakekomst. Men for de fleste av dere vil det nok være for sent. Gud tilgir, men også han har en grense!

Vi henviser til Åp. 11:19, hvor vi finner følgende værvarsel:
"Da ble Guds tempel i himmelsen åpnet, og hans paktark ble synlig der inne. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl".

Dette varselet er godt nok for oss som følger Jesus!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 10019


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Meteorologene er Satans yngel!:

Kategori: vitenskap
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com