Hvorfor?
Gud garanterer å slette våre medlemmers gjeld

Til tross for kameraderi med Jesus, er det flere hundre av våre bibeltrofaste medlemmer som sliter med gjeldsproblemer av ulike størrelser. Nå har derimot Gud gitt en garanti om gjeldssanering til de som er medlem i Svevende Ord sin eksepsjonelt kristne menighetsforsamling. Det var predikanten Benn Hinn som fikk det hellige oppdraget fra Gud, å fortelle at ingen av oss utvalgte skal ha utestående betalinger på bil, hus eller kredittkort når år 2001 er omme.

Åndseliten i Svevende Ord har lenge påpekt at Gud hater kristne gjeldsslaver like mye som andre syndere, ikke minst siden dette fører til at enkelte dermed yter mindre økonomiske bidrag til Guds rike, enn hva de ellers ville kunne donere. Det er ingen tvil om at dette beviser at Jesus vil komme tilbake i løpet av dette året, siden det er så viktig for Gud at vi har orden i vår økonomi akkurat nå.

Den flotte pastoren Benny Hinn fortalte noen sannhetens ord, da han sa at Himmelen ikke blir noe lykkelig sted, hvis vi etterlater gjeld til våre barn og barnebarn. Hvordan kan et menneske slippe inn i Himmelen, når han ikke har vært i stand til å betale sin tiende (av brutto inntekt) til Guds rike? Vi blir kvalme når vi tenker på alle de pengene som våre medlemmer kaster bort på lån med skyhøye renter, til banker som direkte er styrt av Satan og hans onde lakeier.

Nyheten om garantert gjeldssanering har allerede spredt seg som ild i tørt gress, og hundrevis av mennesker har tatt kontakt med Svevende Ord i løpet av den siste uken, med en inderlig tørst etter Jesus og et ønske om å få melde seg inn i vår menighet. Gud lover selvsagt at også disse vil få sin gjeld slettet, med en garanti om at Svevende Ord Bibelsenter overtar gjelden i sin helhet dersom den ikke er forsvunnet når året er omme.

Vilkår: Svevende Ord Bibelsenter overtar eiendommen som er belånt, uten videre omkostninger. Denne stilles til menighetens disposisjon innen 30 dager, etter at gjelden er overført til Svevende Eiendom AS. Folk som ønsker å avslutte sitt engasjement i menigheten forplikter seg også til å betale kollekt og 10% av sin inntekt i opp til 3 måneder etter at medlemskapet er sagt opp, med 6 måneders oppsigelsestid.

Vi inviterer til kredittkort- og fakturaorienterte bønnemøter hver onsdag på Bibelsenteret i hele januar måned. Her kan medlemmer ta med seg sine betalingskort og sine regninger, slik at vår pastor kan be Gud om å ta seg av disse så fort som mulig, slik at enda flere penger kan komme vår menighet til gode. Ikke-medlemmer kan også delta, men for disse vil det være nødvendig å betale en inngangsavgift (kr. 500), siden Gud ikke er så veldig glad i snyltere.

Medlemmer som har fått tillatelse til å gi mindre enn hva man forventer av våre mer kristne deltagere i menigheten, får selvfølgelig ikke lengre unntak fra Bestemmelsene om Kollekt og Donasjoner. Garantien fra Gud gjør at disse vil få bedret sin økonomiske situasjon og har derfor en forventet økning i personlig inntekt i nærmeste framtid. Gud ønsker at man umiddelbart tar hensyn til dette. Noe annet ville være å fortelle Gud at man ikke har tillit til hans løfter.


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 34222


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Gud garanterer å slette våre medlemmers gjeld:

Flere menighetssaker:
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com