Hvorfor?
Med Jesus i arbeidslivet

Hvordan står det nå egentlig til i arbeidslivet? Er arbeiderne lykkelige der de daglig strever for å fø seg og sine? Klarer de å holde tritt med den rivende utviklingen som er i samfunnet vårt nå i endetiden? Se på sykefraværet rundtforbi. Kan det være at noe her er veldig galt? Hvor står Jesus i det norske arbeidsliv?

Vi vet alle at det er mye lettere for mennesker som følger Jesus å stå imot sykdom og stress i arbeidslivet. Men slik er det jo. Har man fokus på Jesus, så ordner det meste seg. Hva da med dem som lider under satans åk fordi de har blitt forledet til å bekjenne seg til ateisme, muhammedanisme eller annen satanisme? Har disse i realiteten en eneste sjanse til å klare den harde hverdagen over lengre tid?

Se på sykepleiersituasjonen. Vi har flere sykepleiere enn vi egentlig trenger her i landet. Dessverre har altfor mange av disse kuttet ut yrket sitt og dermed mangler vi sykepleiere i norske sykehus. Hvorfor?

Svaret er manglende vilje til å omfavne Jesus! Ateistiske politikere har med slu og ond vilje jaget bort fokuseringen på Jesus innen helsepleien. Før i tiden var de som jobbet med svake og syke nesten utelukkende gudfryktige kristne. Nå har denne situasjonen blitt endret drastisk. Og som et resultat av dette står det dårlig til i norsk helsesektor.

Vi vil ha Jesus tilbake på topp i arbeidslivet slik at det igjen blir attraktivt for mennesker å jobbe. Et effektivt virkemiddel kan f.eks. være å gi 10% lønnsforhøyelse til dem som offentlig og til daglig bekjenner med sin munn at Jesus er Herre. Man kunne f.eks.ordne det slik at man utstedte et spesielt offentlig sertifikat som kunne brukes som bekreftelse på at man er en ivrig kristen. Dette sertifikatet kunne vises frem i forskjellige sammenhenger hvor det er spesielt påkrevet at man har troen på Jesus Kristus i sitt hjerte.

Og ordningen med lønnsforhøyelse for troende Jesu disipler krever jo nettopp at man introduserer et slikt sertifikat.Vi vil tro at dette er noe alle anstendige borgere av vårt kjære fedreland er enige i at må gjennomføres i hele arbeidslivet. Mennesket tørster ikke bare etter bedre lønn, men først og fremst Jesu ord.

Hva må så gjøres?

For det første må det bli lovfestet at arbeidsdagen skal begynne med bønn, andakt, salmesang og tungetale (den såkalte BAST-reformen). Dette for å sikre at alle arbeidstakere får den best mulige start på arbeidsdagen.

Videre er det viktig at alle røykepauser erstattes med såkalte Jesus-pauser. Røyking er jo en vederstyggelighet og vil selvsagt bli totalforbudt når Jesus overtar styringen. I stedet skal disse pausene benyttes til på forskjellige vis å hylle Herren og hans sønn Jesus Kristus. Et forslag er å la alle ansatte få bekjenne sine synder overfor Jesus over et høytaleranlegg på arbeidsplassen. Dette kan gå på omgang etter som enkelte arbeidsplasser jo er ganske store og dessuten voksende siden jo effektiviteten og lønnsomheten går opp med Jesus i førersetet.

Andre oppbyggelige aktiviteter kan det også gis rom for i Jesus-pausene - Gud har jo skapt oss med fri vilje og derfor stilles de ansatte fritt til å hylle Jesus på hver sin måte så lenge fokus er rettet mot Ham.

I spisepausen blir det en ny omgang med BAST (bønn, andakt, salmesang og tungetale). Dette kan selvfølgelig ta litt tid og spisepausen blir derfor fordoblet, noe det finnes godt økonomisk belegg for da de ansatte i rikt monn har gjort bedriften mer lønnsom med Jesus som sjef.

Ved slutten av dagen stilles de ansatte overfor tre valg :

1.BAST

2.Nattverd

3.Vitnesbyrd

Dermed kan alle være fornøyd med et godt dagsverk i Jesu navn.

Hvordan skal dette overholdes?

Det er viktig at bedriftens ledelse kun består av sterkt bekjennende kristne. Videre må arbeidsplassen ha et arbeidsmiljøutvalg som erkjenner viktigheten av kristen forkynnelse i arbeidslivet. De ansattes representanter likeså.

Vernetjenesten bør få et supplement, nemlig en parallell vernetjeneste som sørger for at alle disse reformene blir strengt overholdt i tråd med det Jesus vil. Der man fra før av har ett tradisjonelt verdslig verneombud, bør man ansette minst to OFJA-representanter (Ombud For Jesusfokusert Arbeidsmiljø) i tillegg.

Arbeidsmiljø er viktig - men Jesus er mye viktigere. Og hvordan skal man kunne oppnå et tilfredstillende arbeidsmiljø uten Jesus?

Gi våre hardt arbeidende landsmenn verdigheten og livskraften tilbake slik at vi på nytt kan bygge opp landet. La oss fri dem fra Satans byrde. La oss gi våre arbeidere det de tørster meste etter. La oss gi dem JESUS!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 10014


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Med Jesus i arbeidslivet:

Kategori: kristenliv
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com