Hvorfor?
Medlem kastes ut etter å ha ranet Gud

Svevende Ord Bibelsenter har i mange år jobbet for at våre medlemmer skal få kunne leve i overflod sammen med Gud. Det eneste vi stiller krav om til gjenytelser er at medlemmene er kamerater med Jesus, lever i pakt med Bibelen og følger Guds befaling om å gi tienden til menigheten.

Dessverre er det stadig enkelte medlemmer som ikke har Jesus i hjertet, og som dermed ikke er villig til å betale disse fattige 10% av bruttolønnen, selv om det er dette som er den beskjedne prisen på billetten til Himmelen.

På grunn av gjentagende slurv med betaling av tienden, ser vi oss nå nødt til å ekskludere Christine Dale fra menigheten. Det siste året har denne kvinnen, som dessuten er alenemor, flere ganger latt være å overføre 10% av sin arbeidsledighetstrygd til Svevende Ord Bibelsenter. De gangene hun har betalt, har betalingen også vært forsinket. Vi har selvsagt gitt henne flere advarsler, uten at dette har ført til noen forbedringer. For å vise at vi er på lag med Jesus satte vi også opp en nedbetalingsplan, som ville gjøre det lettere for henne å betale det hun skylder menigheten. Når dette har vært nyttesløst har hun heller ikke vært villig til å selge leiligheten sin, eller noen av sine eiendeler for å få betalt gjelden. Vi har derfor sendt saken videre til vårt inkassobyrå, Samaritan Inkasso AS. I tillegg har hun fått beskjed om at hun nå er uønsket i menigheten.

Å gi tienden er en av de mest grunnleggende prinsippene man må følge for å være kristen. Bibelen er helt klar på dette området. Og når dette tross alt er så viktig for Gud, er det komplett galskap at noen mener at dette ikke er så viktig for dem selv.

I Bibelen står det skrevet om mennesker som har slurvet med innbetalingen av tienden til Gud. Gud bryter nemlig ut i vrede i Malakias bok 3:8-10:

"Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? - Tienden og de hellige gaver. Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele folket. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål! Og jeg vil true eteren for eders skyld, så den ikke ødelegger jordens avgrøde for eder; og vintreet på marken skal ikke slå feil for eder, sier Herren, hærskarenes Gud."

Vi ser her at Bibelen klart sier at å tøyse med tienden er det samme som å tøyse med Gud! Vi har problemer med å komme på en verre synd enn å utføre ran mot Faderen. Det hele er ganske enkelt absurd, at noen kan finne på å stjele penger fra Han som har skapt alt liv. Det er uhørt å gjøre dette mot Herren!

Hvorfor er det så viktig at alle betaler tienden?
I vers 11 i kapittel 3 i Malakias bok kan vi videre lese at Gud vil stoppe alt som kan ødelegge vår økonomi, dersom alle gir tienden av sin inntekt til menigheten. Og nettopp derfor er det vi ikke kan akseptere at noen medlemmer slurver med dette. Ved å ikke betale, roper man høyt ut at man ikke stoler på Gud. Poenget med tienden er selvsagt ikke at du skal betale menigheten sine regninger, men at du skal vise at du vet at Gud er i stand til å ta vare på deg. Hvis du sier at du ikke har råd til dette, sier du at du ikke stoler på at Gud er i stand til å forsørge deg. Dette er et grovt tillitsbrudd mot vår Himmelske Far.

Vi har hatt en gjennomgang i regnskapet vårt, og det viser seg at vi har 65.000 kroner utestående fra medlemmer som ikke har gjort opp for seg hver måned. I tillegg ligger vi langt under budsjettet når det gjelder kollektintekter. Jesus er slett ikke fornøyd med dette! Man kan lett begynne å lure på om vi virkelig er verdige hans kjærlighet. For å komme i ballanse må alle medlemmene derfor betale 15% av sin bruttoinntekt resten av året. Først når Gud ser at vi både stoler på Ham og har alle finansielle deler av vår organisasjon i rute med Bibelens instruksjoner, vil han sende Jesus tilbake for å dømme levende og døde.

Vi oppfordrer alle som er skikkelig kristne å øke sine faste innbetalinger til menigheten. Nøkkelordet her er autogiro! For ens egen sjels frelse er det alltid bedre å betale litt for mye, enn litt for lite. Det er tross alt evigheten i Paradiset som står på spill. Halleluja og pris Herren! Han tar seg av alle våre økonomiske behov!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 34222


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Medlem kastes ut etter å ha ranet Gud:

Flere menighetssaker:
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com