Hvorfor?
Kartlegging av DNA kan ta knekken på hedningene

Vi har nå identifisert og isolert det genet som gjør at folk blir ateister, hedninger, muslimer og lignende galninger. Dette vil kunne revolusjonere vår misjonssatsing, når vi snart får utviklet en genmedisin som vil kunne bringe Jesus inn i livet til millioner av mennesker over hele verden.

To av legene ved Svevende Ord Bibelsenter som er ansatt på vårt private sykehus, har deltatt i den internasjonale forskergruppen som har jobbet med kartleggingen av menneskets DNA struktur. Resultatene så langt har vært fantastiske!

- Flere måneders forskning har ført til at vi snart vil kunne tilby en medisin som griper inn i kroppens eget ”belønningssystem” og oppretter et normalt behov for Jesus og den sanne lære, slik den er manifestert i Bibelen, sier Dr. Falch som til daglig jobber med medisinsk og kirurgisk normalisering av ikke-kristne på Svevende Ord sykehuset

- Vi har lenge antatt at ateisme skyldes en genfeil i sentralnervesystemet, og nå har vi endelig funnet beviser for at dette avviket bare er en sykdom som heldigvis kan helbredes, , fortsetter Falch som også er leder for den Norske Kristne Forskergruppe.

Ved hjelp av ribozymer kan vi nå skreddersy molekyler som vil stoppe dannelsen av uønskete livssyn. Det er en sentral mekanisme i kroppens eget "belønningssystemet" vi skal forske på. Noe mer enn det kan vi på det nåværende tidspunkt ikke si. Det er faktisk en del sataniske forskere som ønsker å bruke denne teknologien mot oss som er enormt kristne, og derfor må vi passe på slik at vi ikke deler for mye av de medisinske fremskrittene med forskere som ikke tror på Jesus.

Dere har ved Guds hjelp klart å gjøre store oppdagelser innenfor genforskningen, men hvilke problemer står dere nå overfor, før dere kan lansere denne medisinen?

- Nå mangler bare pengene til det neste steg i utprøvingen. Vi har søkt regjeringen om midler, men søknaden ble avvist av Sosial- og helsedepartementet, noe som er enda et bevis for at Jens Stoltenberg er Antikrist. Vi er en liten menighet, og uten offentlig støtte er det vanskelig å drive denne type forskning. Denne situasjonen har gjort oss helt avhengige av private investorer, sier Falch med en trist tone i sin flotte kristenakademiske stemme.

Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om å donere minst 10.000 kroner til dette fantastiske prosjektet. De som gir så mye penger vil få utlevert prøvemedisin som de kan lure i familiemedlemmer som ikke har akseptert at Jesus er vår frelser. Vi har ikke fått kartlagt alle bivirkningene av denne medisinen ennå, men siden det er snakk om å utelukkende teste denne medisinen på annerledestenkende, er det ikke nødvendig å være bekymret.

Så snart finansieringen går i orden, starter vi den andre runden med forsøk, som vil bli utført på elever ved vår ungdomsskole. Det er selvsagt bare aktuelt å prøve denne medisinen på utvalgte elever som sliter med disiplinproblemer, som har vist tendenser til tvil når det gjelder kristendommen og som ellers driver med onani og andre okkulte aktiviteter. Svevende Ord Bibelsenter gjør regne med at den ferdige genmedisinen vil kunne tilbringe menigheten i overkant av 100.000 medlemmer i løpet av de neste 5 årene. Halleluja!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 34222


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Kartlegging av DNA kan ta knekken på hedningene:

Kategori: vitenskap
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com