Hvorfor?
Sannheten om lys

Ideen om at lys kan ha farge er en ondsinnet forfalskning og svindel, satt i stand av propagandaapperatet til ateistene, med den hensikt å sverte sannheten slik den er beskrevet i Mosebøkene. I alt for mange år har vi nå blitt lært at mengder med energi, kalt fotoner, stråler ut fra stjernene, solen vår og alle andre kunstige lyskilder, inn i våre øyne, hvor de blir sendt til hjernen for bearbeiding. Vi oppfatter dermed disse strålene som forskjellige inntrykk. På denne måten ser vi, med øynene våre, det som skjer rundt oss, mener ateistene. Men, dette er LØGN!!!

Desverre for evolusjonistene og ateistene, finnes det ingen bevis som understøtter denne vanvittige ideen om at stråling kan ha farge. Hvordan kan man farge energi? Hvordan farger man fotoner??? Maler man dem? Hele ideen er ganske enkelt absurd.

Det er også andre hull i ateistenes teorier (les: gjetninger). Disse fotonene skal vist nok reise med lysets hastighet. Hvilke mekanismer kan være i stand å akselerere fotonene opp i umiddelbar lyshastighet. G-kreftene ville jo ganske kjapt rive fotonene i stykker!

Og hva er det som holder dem gående? Skal vi liksom tro at disse såkalte fotonene kan reise milliarder av mil uten å miste hastigheten sin? Fra hvor henter de da sin energi?

Er det også egentlig litt for lettvint å påstå at de fotonene vi kan se, tilfeldigvis ligger i det "synlige" området av det elektromagnetiske spektrumet? Hvorfor kan vi ikke se radio- eller mikrobølger også?

"Forskere" som tvinger dette dogmet på oss, uten å trekke fram de store spørsmålene som ligger over dette, undertrykker og ignorerer SANNHETEN! Ved å bare skumlese lett i gjennom Mosebøkene, vil man enkelt kunne oppdage hva som faktisk skjer.

Gud sa, "La det bli lys", og så ble det lys. Dette er jo åpenbart en metafor, siden Gud ikke har behov for lys, og siden stjernene ennå ikke var laget, og ennå ingen mennesker tilstede som kunne se lyset. Dette skal også hindre oss i å tro at Gud drev og snublet rundt i mørket.

Etter lyset skapte Gud himmelen og stjerne som symboler plassert på denne. Dette beviser at lyset kom før stjernene. Altså har lys ingenting med solen å gjøre. Jorden er den viktigste plassen i Skapelsesverket, noe som blir bevist av den grundige jobben Gud utførte når han laget vår planet, i motsetning til når han laget Mars, Jupiter og de andre mindreverdige planetene. Disse planetene er ikke engang nevnt i Bibelen. Utenfor vårt solsystem eksisterer det INGENTING! Det ville jo være komplett meningsløst av Gud å skape galakser som ligger milliarder av lysår unna, siden vi aldri vil ha mulighet til å reise til dem. Det vil jo være en umulighet å bare reise til de såkalte stjernene, som ligger i vår egen såkalte galakse. Herren kaster ikke bort energi. Fordi han er perfekt! Med andre ord, vårt solsystem ER det TOTALE universet. De andre stjernene er rett og slett feiltolkninger av ateistisk astronomer, som forsøker å fornekte Guds storhet.

Så tilbake til det øynene våre. Hva er det som skjer, EGENTLIG? Lyset fra fjerne stjerner er altså ikke noe annet enn Gud, som sender impulser til netthinnene våre. Alt "lys" er bare Gud som manipulerer cellene i øynene våre. Vi kan jo ikke se noen fotoner som "spretter" av "atomene" i skikkelig stor fart ("lyshastighet"). Gud vet nemlig hva som skjer i hele Universet, og ved Guddommelig vilje, gjør han slik at vi kan se det som han har skapt. Hvorfor kaste bort energi, ved å la det fly inn i verdensrommet for å aldri komme tilbake? På hvilken annen måte kan alt ha perfekte, logiske og smakfulle farger? Hvordan kan man ellers forklare at vi kun kan se det som befinner seg i det "synlige" spektrumet?

Hvorfor skulle Gud bry seg med fotoner og stråling, når han er omnipotent? Det er jo like lett, og dermed mindre bortkastet, for ham å heller manipulere sansene våre. Denne forklaringen er mye bedre enn, den nå, svertede "optiske teorien". Den gir en edruelig forklaring på et observert fenomen, uten at man må trekke inn fotoner i lyshastighet som driver og suser rundt uten formål. Den samsvarer også det som fortelles i Bibelen

Sannheten er herved ropt ut fra toppen av fjellet! Forskere må nå forkaste sine idiotiske ideer og få med seg den enkle sannheten som faktisk står sort på hvitt i 1. Mosebok.


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 34222


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Sannheten om lys:

Kategori: vitenskap
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com