Hvorfor?
Minibank installert på Bibelsenteret

I Guds navn har vi nå endelig fått installert en minibank på Svevende Ord Bibelsenter. På denne måten håper vi å få bukt med kollektsnylterne, som liksom ”har glemt å ta med kontanter” i forbindelse med våre gudstjenester og foredrag.

Vi har observert at mange bare donerer vekslepenger, noen lusne tiere eller femtilapper når bøssen går rundt i menigheten. Dette er usedvanlig frekt, når man vet at det samtidig er mange gode kristne som putter tusenvis av kroner i kurven, slik at vi fortsatt skal kunne være Gud sine favorittmennesker. Menighetens åndelige elite ønsker nå å få slutt på denne snyltingen som disse personene utfører.

- Det er jo ikke riktig at noen skal betale småpenger for en tjeneste, som andre betaler akseptable pengesummer for å få oppleve, sier Svevende Ords økonomisjef, David Salomonsen til Herregud.com.
- Nå vil alle ha mulighet til å ta ut penger i den hellige minibanken som vi har fått installert på senteret, og på den måten opprettholde sin naturlige plass her i Guds favorittmenighet. Jeg vil nok en gang rette en advarsel til snylterne. Hvordan tror dere det hadde gått med menigheten dersom alle ga så ubetydelige summer som dere gjør? Vi forsøker liksom å formidle Jesus sitt budskap her, og dette er ikke en gratistjeneste for sosialklienter, feminister, homofile eller andre tapere.

Fra før har våre medlemmer kunnet gi kollekt med kredittkort etter gudstjenestene, men vi har observert at det kun er de som er mest kristne og som dermed har høyest inntekt, som har benyttet seg av denne muligheten. Det er derfor på tide å gi dem som ikke har kredittkort, men bare simple minibankkort, en mulighet til å kunne gi et skikkelig kristent bidrag, selv om de ikke har med seg mye kontanter til gudstjenesten.

Det påpekes fra ledelsen i menigheten at penger som blir tatt ut fra minibanken, utelukkende skal puttes i kollekten eller brukes i vår butikk som ligger i Bibelsenteret. Etter kollekten vil vi kontrollere loggen fra minibanken, og dobbelsjekke denne med overvåkningskameraene som fanger opp hvor mye penger hver enkelt gir i bøssen. Penger som er tatt ut av minibanken og som ikke har blitt brukt i vår butikk eller blitt donert i kollekt, vil bli avkrevd ved neste gudstjeneste.

For ordens skyld vil vi opplyse om at maskinen bare vil bli fylt opp med femhundrelapper, og vi gjentar også paragraf 34 i ordensreglene, som sier strengt, at det ikke er lov å forstyrre andre medlemmer og spørre om de kan veksle store sedler. Det er også strengt forbudt å veksle i kollektbøssen. Putter man en femhundrelapp i kurven, så er det ikke Jesu ønske at man skal være griske og plukke noen penger opp igjen.


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 10019


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Minibank installert på Bibelsenteret:

Kategori: kristenliv
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com