Hvorfor?
Jesus var ekstremt slank

Etter flere måneder med bibelforskning og studier av det berømte likkledet i Torino, kan vi nå presentere sjokkerende nyheter om Jesus sin kroppsvekt. Vi kan nå bevise at Jesus ikke bare var det mest perfekte menneske som har trakket på vår klode, men at han også hadde en uvanlig tynn og ranglete kropp.

I hovedsak er det likkledet i Torino som beviser at Jesus var mye tynnere enn vanlige mennesker. Teorien bygger på det fakta at hvis en heller maling over en person som hviler i horisontal posisjon, og deretter legger over et stykke tøy (for eksempel et likklede), vil vi se at fjeset og kroppen til denne personen framstår som svært forvrengt på tøystykket. Dette fordi at tøystykket ikke ligger helt flatt, men kurver seg over ansiktet og kroppen. Bildet på likkledet i Torino viser derimot en person med en normal kroppsbygning, noe som bare er et optisk bedrag. Hvis Jesus hadde hatt en normal kropp ville avbildingen på likkledet vært noe bredere og mer forvridd enn hva et fotografi av Jesus ville vist. Dette indikerer at Jesus må ha vært en veldig tynn mann, som antakeligvis ikke veide mer enn 50 kilo.

Jesus sin unormale kroppsvekt skyldes muligens ikke spiseforstyrrelser eller matmangel, men heller hans unormale benstruktur. Skjelettet hans var mye smalere enn hva legevitenskapen har registrert hos noe annet menneske. Det er bevist at Jomfru Maria ikke hadde smerter da hun fødte Jesus. Likkledet i Torino gir en forklaring på dette. Maria kunne nesten ikke merke at Jesus kom ut av hennes jomfruelige forplantningskanal. Basert på beregninger gjort etter proposisjonene til likkledet, antar nemlig forskere at Jesus ikke veide mer enn 1100 gram da han ble født.

Ble Jesus mobbet som barn?

Av natur er vi mennesker skeptiske og redde for alt som er fremmed og annerledes. Spesielt gjelder dette barn. Vi kan anta at Jesus ble mobbet da han var en liten gutt, på grunn av hans abnorme kroppsbygning. Trakassering kan ha ført til at Jesus fikk mindreverdighetskompleks relatert til vekten, noe man også kan finne igjen i mange av de flotte setningene i Bibelen. Et eksempel finner vi i Matteus sitt fantastiske evangelium:

    For det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik mann å komme inn i Guds rike. (Matt. 19:24)
Fram til nå har mange kristne trodd at dette verset blant annet handlet om at Jesus enkelt kunne komme seg i gjennom et nåløye, utelukkende fordi han var Guds sønn. I lys av de nye opplysningene spekulerer mange forskere nå på om disse flotte bibelvers heller er direkte relatert til det fakta at Jesus var så ekstremt tynn.
Det er også flere setninger i Bibelen som tyder på at Jesus etter hvert fikk et relativt anstrengt forhold til mat. Muligens hadde han problemer med å legge på seg, uansett hvor mye han spiste. Jesus fikk et muligens et slags fornektelsesforhold til mat:
    Imens bad disiplene ham og sa: Rabbi, et! Men han sa til dem: Jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Disiplene sa da til hverandre: Skulle noen ha båret mat til ham? Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. (Johs. 4:31-34)

    Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! (Johs. 6:27)

    Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag; for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. (Johs 6:54-55)

Jesus ville nok at alle hans etterfølgere skulle ha et normalt kosthold, men vi kan heller ikke utelukke at Jesus kanskje ønsket at disiplene skulle være like tynn som han var. Bibelen sier ingenting om disse spørsmålene eller om Jesus sine vektproblemer, så om akkurat dette famler vitenskapen framdeles i mørket.

Som vi alle vet vil Jesu tilbakekomst skje i løpet av de nærmeste månedene. Etter at disse nye oppsiktsvekkende opplysningene om Jesus er kommet på bordet, vil det nå heldigvis bli lettere å skille mellom den ekte Jesus og eventuelle bedragere. Jesus har selv advart oss om falske messiaser i endetiden:

    For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. (Matt. 24:24)
Når Jesus og hans englehær vender tilbake til Jorden, kan man ved eventuelle tvilstilfeller plassere alle som påstår å være Messias ved siden av hverandre. Den ekte og eneste Jesus vil være den tynneste av dem. Pris Herren!


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 34222


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Jesus var ekstremt slank:

Kategori: vitenskap
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com