Hvorfor?
Trusselen mot Jespersen trekkes tilbake

Desverre viser det seg at patronen som ble sendt til Otto Jespersen stammer fra et medlem av Svevende Ord Bibelsenter. Dette er pinlig for hele menigheten, siden vår åndelige ledelse hadde bestemt at Jespersen skal avrettes ved stening, ikke ved skyting slik alle nå tror.

Otto Jespersen har endelig fått litt gudsfrykt i livet sitt, men det er en skandale at det ble sendt en riflepatron til den såkalte "komikeren". Det hele skyldes en misforståelse fra en ung og urutinert assistent i menighetsrådet vårt. Det ble nemlig vedtatt at vi skulle sende en stein og et kors til Jespersen, for å vise at han vil bli arrestert i Jesu navn av våre sikkerhetsvakter neste gang han er i Bergen. Deretter vil han bli ført til Bibelsenteret, hvor vi vil gjøre et siste forsøk på å få litt folkevett inn i denne Ondskapens øversteprest.

Da ledelsen ba Jesus om veiledning i spørsmålet om hva vi som kristne bør gjøre når det gjelder blasfemien og alt flåseriet som strømmer fra Jespersen, fikk vi nemlig en åpenbaring i stråleglans, som befalte oss å lete i 3. Mosebok. Da vi kom til det 24. kapittel fant vi svaret vi lengtet etter:

Før spotteren utenfor leiren, og alle skal legge sine hender på hans hode, og hele menigheten skal stene ham. Og du skal tale til Israels barn og si: Når noen banner sin Gud, skal han lide for sin synd. Og den som spotter Herrens navn, skal late livet, hele menigheten skal stene ham; enten det er en fremmed eller en innfødt, skal han stenes når han spotter Herrens navn. (3.mos 24:14-16)

Siden Jespersen er den mest aktive spotter og blasfemiker i Norge, og siden han ikke er i stand til å akseptere Jesus som sin personlige redningsmann, ser vi oss nødt til å utføre den gjerning Bibelen befaler oss å gjøre. Under familiejulespillet skal vi i år nemlig ha en potpouri over Bibelhistorien. Når vi skal vise essensen av de sentrale delene av mosebøkene, vil det jo være passende å stene noen på den gode gammeltestamentlige måten. Otto Jespersen kan da få sin fortjente straff, mens tindrende barneøyne skinner i glansen av strålende julelys og i visshet om at det alltid lønner seg å si nei til ondskapen. Julen er jo tross alt barnas høytid, så vi lar alle ungene i menigheten berøre hodet til Jespersen, før de får kaste steiner på ham i Jesu navn. Pris Herren!

Foreløpig ønsker vi altså å bare å trekke tilbake trusselen Jespersen mottok denne uken. Det var upassende å sende en patron, siden Bibelen strengt tatt ikke nevner noe om skytevåpen som del av avstraffingen av gudløse hunder som ham. Vi beklager misforståelsen og kommer til å sende en oppdatert, og sett fra et bibelsk perspektiv, mer korrekt trussel i løpet av neste uke.


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 3232


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Trusselen mot Jespersen trekkes tilbake:

Kategori: kultur
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com