Hvorfor?
Jesus var antageligvis fra Norge

Etter lang diskusjon har Svevende Ords åndelige elite bestemt at Jesus ikke lengre skal refereres til som jødenes konge. Det var tross alt jødene som drepte Jesus, og siden de heller ikke tror på ham, fortjener de heller ikke å ha ham som konge. Lengre tids seriøs forskning konkluderer med at Maria var norsk, og at Jesus dermed også må regnes som nordmann.

Det er tydelig for alle at Jesus ikke har typiske jødiske ansiktstrekk, og derfor blir det svært urimelig å påstå at Guds sønn var en jøde. Likkledet i Torino viser også at Jesus var en høyreist blond mann, som mest sannsynligvis hadde skandinavisk blod i årene, og at han ikke var en liten jøde med krokete nese. Flere hundre års kunstneriske tradisjoner viser også en helt klar skandinavisk tendens. Siden Gud har velsignet oss nordmenn med olje, vannkraft, mye fisk, lys flott hud, mange medaljer i vinteridrett, bemerkelsesverdig superb intelligens og utrolig mange andre goder, er det også nærliggende å tro at det er vi som er Guds utvalgte mennesker.

Maria hadde antageligvis en bakgrunn som stammer fra den nordlige delen av Europa, og at hun derfor var spesielt utvalgt av Gud til å bære fram hans nordiske sønn Jesus.

Bibelen støtter også denne konklusjonen, for som det står i Lukas 1,27-28:

    Da engelen kom inn til henne, sa han: Guds fred, du som har fått nåde! Herren er med deg! Velsignet er du blant kvinner. Hun fór sammen da hun hørte dette, og lurte på hva dette kunne være for en hilsen.
Dette var åpenbart en klassisk språklig misforståelse mellom engelen og Maria. Engelen snakket til Maria på hebraisk, siden den tross alt trodde at Maria var jødisk. Men siden Maria ikke var så flink i dette lokale språket, fordi hun kom fra det som senere ble Skandinavia, fór hun sammen og lurte på hva dette vesenet forsøkte å si til henne.

På bakgrunn av disse klare fakta blir det helt åpenbart at Jesus ikke kan ha vært jødisk, men helt klart en nordmann eller en svenske…..skjønt det siste er vel også mer eller mindre utelukket.
Det er med glede og stolthet at vi på Svevende Ord Bibelsenter dermed kan tituleres som de utvalgte blant de utvalgte. Vi er altså de beste menneskene i hele verden! I den forbindelse vil det bli gjennomført en ekstraordinær kollekt på Bibelsenteret. Vi gjør regne med at alle gir det som er forventet, særlig nå som det er slått fast en gang for alle, at det er vi som er Guds favoritter.


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 34222


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Jesus var antageligvis fra Norge:

Kategori: vitenskap
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com