Hvorfor?
Svevende Ord vil opprette kristen fristad

Som et resultat av at den nedadgående spiralen med moralsk forfall, ønsker Svevende Ord å etablere en egen kristen koloni i Norge.

Menigheten vår er av den oppfatning at ingen av partiene, inkludert Frp og KrF, er i stand til å sette Guds vilje over norsk lov. Derfor har vi sendt søknad til Kongen i statsråd om å få etablere en frisone på vår eiendom i Bergen. Her skal Guds ord bestemme, og vi vil styre med Bibelen som eneste lovbok. Det er sannsynligvis åpninger for slik løsrivning i Grunnloven, og vi er derfor svært optimistiske med hensyn til denne søknaden.

Vi håper å få godkjent søknaden før 1. april, slik at vi som i fjor kan feire påske på tradisjonell måte, men uten å komme i konflikt med politimyndighetene. Som de fleste sikkert husker, fikk vi mye uønsket oppmerksomhet i etterkant av vårt årlige påskespill i fjor. De to tamilske rengjøringsarbeiderne ble "meldt frivillig" til rollene som røverne som ble korsfestet ved siden av Jesus. Tamilene ble naturligvis spikret opp på tradisjonell måte, slik at kunne vi få en så autentisk forestilling som mulig. De etterlatte har i ettertid saksøkt Svevende Ord, men våre advokater har så langt klart å utsette og forsinke hele rettssaken. Med Guds hjelp tror vi også at det skal være mulig å få løst det hele utenfor rettssystemet. Vi har i hvert fall fått full støtte fra justisminister Inger Aure i denne saken.

Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra helseminister Dagfinn Høybraathen, som ser positivt på at vi med løsrivelsen kan videreutvikle vårt private sykehus. I framtiden vil vi kunne utføre enda flere typer moralske operasjoner, blant annet kirurgisk og kjemisk helbredning av homofile.

Fra kommunalminister Enoksen har vi fått uformelle løfter om at vi snart kan ekspropriere de eiendommene og bygningene som ligger opp mot vårt område. Totalt sett vil vi da kunne ta over ca. 93 eneboliger og 9 forretningsbygg, og på sikt gjør vi dessuten regne med at søndre bydel, fra Langeskogen i nord til Strømme Bro i sør, vil ligge innenfor Svevende Ord sitt totalitære område.

Flertallet av medlemmene våre må i den nærmeste tiden belage seg på å måtte donere opp til 15% mer av inntekten sin, slik at vi kan få betalt avgiften som den Norske stat vil kreve for at vi skal få etablere frisonen. Dette beløpet vil ligge på rundt 45 millioner kroner. Vi gjør derimot regne med å få senket denne avgiften, dersom vi godtar å ta med Løvstakkveien, Løvstakklien og deler av Gyldenpris inn i frisonen. Som kjent en det en stor del innvandrere og sosialklienter i disse gatene, og helse- og sosialministeren har uttrykt stor glede over å bli kvitt disse unyttige menneskene. De fleste av disse vil hos oss kunne komme til nytte som rengjøringspersonale og vedlikeholdsarbeidere i menigheten. Etter kirurgiske inngrep vil de sikkert ganske fort bli anstendige kristne slik som oss.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette prosjektet så snart vi har fått tilbakemelding på søknaden vi har sendt til Kong Harald.


Skriv kommentarer til denne saken:
Navn:
Sted:
Din kommentar:

Skriv inn nummeret til høyre: 10014


NB! Alle innlegg som inneholder linker, html-koder eller script, blir slettet automatisk. Det samme gjelder innlegg med overdrevne repeteringer eller lange ord uten mellomrom.
Når du legger inn din kommentar her, godtar du også at Herregud.com eventuelt kan publisere denne kommentaren i andre sammenhenger, både elektronisk og skriftlig. Vi reserverer oss også retten til å slette meldinger.
Når du trykker på knappen for å lagre kommentaren, aksepterer du også at Jesus døde på korset for din skyld. Du samtykker da også til at Svevende Ord kan innhente dine skatte- og kredittopplysninger og andre forhold som vedrører din økonomi, opplysninger om din familie og hvor du eventuelt arbeider eller studerer. I tillegg gir du oss tilgang til å logge inn på din Nettby-, Facebook- eller Twitterkonto og bruke disse til å spre Bibelens budskap. Vi finner brukernavn og passord i RAM-registeret på din computer.
Kommentarer til Svevende Ord vil opprette kristen fristad:

Kategori: samfunn
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com