Hvorfor?

Utvalgte spørsmål til Gud:

Kjære Gud!

O du allvitende, vi var tre fugleinteresserte venner som snakket om løst og fast. Plutselig begynte vi å snakke om duer. En av oss lurte på hvor duene var om natten, siden disse merkelige fjærkre ikke er å se på den tiden av døgnet. Et kreativt forslag var at de muligens var oppe i moderskipet som ligger i bane rundt jorden. Dette er kanskje en drøy teori, men jeg får ikke sove før jeg får svar på dette. Derfor spør jeg deg, kjære Gud, som er ekspert på alt, også ornitologien.

Guds guddommelige svar:

Kjære Frode F.!
Jeg ønsker ikke å avsløre duenes hemmeligheter, siden jeg da vil trakke på føttene til profesjonelle ornitologer, som tross alt har dette som levebrød. Men jeg kan gi deg en liten innføring i teoriene som ledende dueforskere krangler om i dag.
Det finnes mange teorier og hypoteser som tar for seg nettopp dette temaet. Nyere forskning har tildels vist at duene tar stor høyde på kveldstid, og rett og slett forsvinner ut i det store intet. Enkelte statistiske beregner (med signifikans) har vist at duene er kapable til å nå satellitter i rommet. Denne teorien har ført til at mange ornitologer mener at hele komplekset rundt duer har blitt vanskelig. Kompleksiteten blir ei mindre av den kunnskap forskerne på jorden allerede har, mht. at vi vet at duer tradisjonelt sett hekker på jorda, og da ikke langt fra bakken (max 40 m.o.bakken). Utradisjonelt, og rebellsk, er ukvemsord som er blitt benyttet om de nye teoriene som foreslår at duene trekker opp til satelitter i bane rundt jorda. Dette er selvsagt ikke trivelig for anerkjente dueforskere som har viet sitt liv til dette.

Duene tilhører, som du vet, slekten Colobidae. Disse henter mye av sin næring langs bakken. Byduene, som er en slektning av Klippeduene (som nå kun finnes i kyststrøk i Storbritannia, Frankrike og Portugal), er en utpreget bakkematsøker. Som vi alle vet furasjerer duene på dagtid, og tildels om kvelden og tidlig morgen. Om natten lever de på reservene fra dagens dont og strev. Hvorfor eter da duene så meget? En naturlig konsekvens av "overlagring" av næringsemner, er at verten av disse næringsemnene skal utføre en aktivitet som krever "bensin". Fugler omsetter næring relativt hurtig til fett, i motsetning til mennesker. Mye av dagens overskudd blir altså omdannet til fett, og oppbygging av flygemuskulatur (brystmuskler). Hva skal duene med disse ressursene? Det er nettopp dette satellitthypotesen har satt fingeren på. Fuglene tar av om kvelden (til stor høyde), og forsvinner... til hvor? Til satelitter! Omstridt konklusjon, men den eneste reelle utfordrer til teorien om at duer sover under tak og i skorsteiner rundt omkring. Bare tenk på utviklingen av taktekking., og hvor lite fyring det er i norske hjem til fordel for strømbruk! Dagens byggeteknologi skulle medført at duene mer eller mindre var utryddet, om dette var en realitet. De hadde ikke hatt noen plasser å sove. Moderne husbygging, som følge av industrialisering og teknologi, har rett og slett presset duene bort fra sine naturlige overnattingsplasser. Dette har da gitt grobunn for teorier om at duene, våre fjærkledde venner, har tatt i bruk menneskebygde monumenter andre plasser, altså satellittene som går i bane rundt jorden.
En støtte for denne teorien er at duetallene i Vestpalearktiske strøk har økt betydelig i sistedel av de siste hundre årene, akkurat som antallet satellitter. Men som Gud ønsker jeg som sagt ikke å gå god for den ene aller andre teorien, siden det ikke er min vilje å sende tusenvis av ornitologer i arbeidsledighetskøene. Håper dette var oppklarende, mitt barn, om ikke be gjerne til meg igjen. Jeg besvarer alle de bønnene jeg rekker.

Til oversikten | Neste

På forsiden nå:
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com