Hvorfor?
Skriv melding
Gjesteboken
Viser: 2789-2803 av 4183
Melding nr:
2803:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 06.02.2016 - 21:13
Bosted: hospits gjennom Blå Kors
Melding: Jeg tror på Jesus - Han har forandret mitt usle liv - nå er jeg frelst og en gladkristen blitt.

La oss sammen studere de kristne tekster og kristen historie - ingenting er bedre enn det.


Orden ble grunnlagt i 1534 av Ignatius av Loyola og stadfestet av Pave Paul III i 1540. Ved Ignatius død i1556 hadde ordenen allerede 1000 medlemmer, og i løpet av få år spredte den seg over det meste av verden, hvor den mange steder fikk stor innflytelse. Under ordenens motto Ad maiorem Dei gloriam, «Til Guds større ære», ble selskapet utviklet under de følgende årtiene til å bli en stor skare av pavelojale og høyt skolerte lærere og forkynnere. Til ordenens første oppgaver hørte misjonsarbeidet, men de fungerte også som en front for motreformasjonen. Dessuten har formidling av viten alltid stått sentralt hos jesuittene. Jesuittskoler og -høyskoler har blitt grunnlagt over hele verden.

Orden arbeidet for å fremme den katolske kirkes innflytelse i hele verden. I Paraguay i Sør-Amerika overtok jesuittene på 1600- og 1700-tallet makten over store områder med et system av misjonsstasjoner såkalte reduksjoner (spansk: reducciones). Det berget da langt på vei den indianske Guaraní stammen som ellers sannsynligvis ville ha forgått på grunn av slavehandelen. Jesuittene var også viktige under koloniseringen av Brasil og grunnla blant annet byen São Paulo.

Jesuittene innledet misjonsvirksomhet i India, der deres fremste misjonær var Frans Xavier. Misjonen fortsatte østover i Asia, og snart hadde jesuittene etablert seg i Japan og i Kina. Man regner med at ca. 300 000 kinesere bekjente seg til kristendommen omkring 1700. Ordenens makt og uavhengighet særlig i Sør-Amerika førte til problemer, og på press fra portugisiske og spanske monarker opphevet pave Klemens XIV den i 1773. Jesuittordenen ble gjenopprettet i 1814.

Etter annet Vatikankonsil i 1962 har Jesuittordenen vært med å prege og utforme frigjøringsteologien i Latin-Amerika. Adolfo Nicolás er ordenens generalsuperior siden 2008. Ordenen driver i dag en lang rekke skoler og universiteter, hovedsakelig i USA. Den er nå den største katolske presteordenen, dog ikke den største ordenen dersom man regner mannlige og kvinnelige grener sammen.

Ordenens filosofi[rediger | rediger kilde]
Ordenens prester skulle etterleve Apostolisk etterfølgelse, de stiller seg til rådighet for paven og underordner seg ikke lokale biskoper eller fyrster. Ignatius var utdannet militær og militærets strenge orden ble gjenspeilt i jesuittordenens disiplin og indre organisering. Undervisning og vitenskap står sentral for ordenen og mange skoler og en rekke universiteter verden over ble grunnlagt av jesuitter. Ordenen har ingen ordensdrakt eller klostre i tradisjonell forstand, men det er vanlig at flere medlemmer bor sammen i en kommunitet.

Jesuitter i Norge[rediger | rediger kilde]
I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastslått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. I avstemninger i Stortinget i 1897 og 1925 fikk forslaget om opphevelse ikke to tredjedels flertall. Først i 1956 ble det tillatt for jesuitter å reise inn i Norge, da som følge av krav for Norges medlemskap i Europarådet.[1] Forbudet i Grunnloven må imidlertid i første rekke sees som et forbud mot jesuittisk misjonsvirksomhet i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.[trenger referanse]

Da den såkalte jesuittparagrafen ble opphevet, sammenfalt dette med Sovjetunionens brutale stopp på opprøret i Ungarn, og de første jesuittene var derfor ungarske prester som måtte gå i eksil. Det er ikke blitt opprettet en permanent jesuittkommunitet i Norge, i motsetning til i Sverige og Danmark.

Norske jesuitter[rediger | rediger kilde]
Følgende norskfødte personer er kjent som medlemmer av Jesuittordenen:

Laurids Nielsen (ca. 1539–1622), kalt "Klosterlasse"
Johan Daniel Ramus (1685–1761)
William A. Fillinger (1867–1938)
85.164.252.161

2802:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 06.02.2016 - 17:22
Melding: Kattefjert
88.95.80.113

2801:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 06.02.2016 - 16:05
Melding: Kaskofjert
88.95.80.113

2800:
Navn: Arthur
Dato: 06.02.2016 - 14:52
Melding: Du kan få frelse pikken min.
88.95.80.113

2799:
Navn: Lise
Dato: 06.02.2016 - 12:22
Bosted: Oslo 8
Melding: Jeg er så glad jeg er frelst.

Flere må bli frelst :)
85.164.252.161

2798:
Navn: Siv
Dato: 06.02.2016 - 12:21
Bosted: Hokksund
Hjemmeside: sivhokksund.no
Melding: Takk for et kristent Norge!!!!!!!!!!!!
85.164.252.161

2797:
Navn: presteforeningen unges samfunn
Dato: 06.02.2016 - 12:20
Bosted: Jarlsberg
Melding: Ja til Jesus.

Alle må bli kristne!
85.164.252.161

2796:
Navn: Ida Paulsen
Dato: 06.02.2016 - 12:19
Bosted: Hammerfest
Melding: Takk til kristendommen.

Takk for at flere og flere skjønner at vi må bli kristne.

Takk til herregud.com som lar oss spre det glade budskap om Jeus frelseren, som hele verden trenger.

Takk for frelsen.
Takk til Jesus.
DU KAN OGSÅ BLI FRELST!!!!!!!!


HILSEN EN GLADKRISTEN SOM SMILER HELE DAGEN FORDI JEG ER FRELST, JEG ER EN KRISTEN - DET ER VI SOM HAR RETT, HURRA HURRA HURRA HURRA HURRA HURRATAKK FOR KRISTENDOMMEN!!!!!!!!!!!!!!!
85.164.252.161

2795:
Navn: jesus jentene fra Bodø
Dato: 06.02.2016 - 12:16
Melding: Vi er blitt kristne - hurra!!!

JESUS FOR NORGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


JESUS FOR NORGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


JESUS FOR NORGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


JESUS FOR NORGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


JESUS FOR NORGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85.164.252.161

2794:
Navn: Kristne Jenters Kor
Dato: 06.02.2016 - 12:14
Bosted: Stavanger og Oslo
Melding: Vi har konsert neste uke i Stavanger og i mars har vi konsert i Oslo.

JESUS ER FOR ALLE!!!!!!!!!!!!!

TAKK TIL JESUS!!!!!!!!!!!!!!!


TAKK TIL JESUS!!!!!!!!!!!!!!!TAKK TIL JESUS!!!!!!!!!!!!!!!TAKK TIL JESUS!!!!!!!!!!!!!!!TAKK TIL JESUS!!!!!!!!!!!!!!!
TAKK TIL JESUS!!!!!!!!!!!!!!!


TAKK TIL JESUS!!!!!!!!!!!!!!!

JESUS FRELSER DEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JESUS FRELSER DEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JESUS FRELSER DEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


JESUS FRELSER DEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JESUS FRELSER DEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

85.164.252.161

2793:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 06.02.2016 - 12:12
Bosted: bor på hospits
Melding: Jeg har blitt en kristen, etter å ha forstått at jeg alltid har tatt feil.

Det er de kristne som har rett, og jeg har tatt grundig feil. Men jeg er ikke så smart - mislykka totalt på skolen, og jeg jobber ikke (lever på trygdeordninger). Ikke har jeg kjæreste heller, så det blir mye alene-sex.

MEN, jeg er blitt frelst !!!!!!

Halleluja - jeg ELSKER MIN JESUS!!!!

Nå går jeg på bibelskole, og er er utdrag fra en undervisningstime:

Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Mannen var jøde i det nåværende Israel, og de første kristne var jøder, men kort etter spredte troen seg utover hele verden til mange forskjellige språk og etnisiteter.

Kristendommen begynte med Jesus-bevegelsen. I tre år gikk Jesus rundt i landet og forkynte for folket og helbredet de syke. Omkring år 30 ble han korsfestet, men tre dager etter henrettelsen forkynte disiplene hans at han var oppstått igjen. Denne oppstandelsesforkynnelsen ble dynamikken i kristendommens utbredelse.

Kristendommen ble raskt en selvstendig religion. Og det skyldtes apostelen Paulus. Han misjonerte for hedningene - det vil si ikke-jøder - rundt omkring i det østlige Middelhavsområdet.

Nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke minst i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå. Frem til år 2050 forventes antallet kristne å vokse fra to til tre milliarder.

85.164.252.161

2792:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 05.02.2016 - 07:08
Melding: Katamaranfjert
88.95.80.113

2791:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 02.02.2016 - 23:40
Melding: Shalabaisfjert
88.95.80.113

2790:
Navn: Jentoft Jensen
Dato: 02.02.2016 - 23:34
Melding: Jesus er en drittsekk.
88.95.80.113

2789:
Navn: Jesuvennene i Sandnes
Dato: 02.02.2016 - 18:56
Bosted: Sandnes
Melding: Vi elsker Jesus - den eneste Gud!!!!!!

Dagens teologistudium:

Oldtid[rediger | rediger kilde]
Korsets opprinnelse er omdiskutert. Kors er et ganske enkelt tegn, så det er ikke overraskende at folk mange steder gjennom historien har gjengitt det både som en enkel strekfigur og som mer forseggjorte og fantasirike avbildninger. Korset er brukt som et magisk symbol, i vestlig kultur har det ofte en religiøs tilknytning, og noen har ansett at korsfiguren bringer hell og lykke.

Korset har vært et symbol som har blitt brukt i mange kulturer gjennom hele historien. Avbildninger fra steinalderen viser en form for kors. Det ble brukt av mange av oldtidens kulturfolk, og kanskje er det gamle Egypt mest kjent i så måte. Korssymboler av mange forskjellige typer er kjent i Midtøsten, antikkens Hellas, Romerriket, Asia og Amerika i førkolumbisk tid.

Korset har blitt tillagt forskjellige betydninger, for eksempel har det blitt sett på som et symbol på årstidene eller himmelretningene, eller som fallos.

Korsformet plusstegn og annet[rediger | rediger kilde]
Plusstegn som rettvinklet, likearmet kors eller kryss skal ha blitt tatt i bruk som matematisk symbol for addisjon og positivt fortegn på 1400- og 1500-tallet. Tegnet kan ha utviklet seg som en forenkling av det latinske et («og»), på samme måte som ligaturen & (ampersand).

Skråstilt kors kalles ofte kryss og brukes ofte som en grafisk markering.

Kristne kors[rediger | rediger kilde]
I dag er korsformen det vanligste symbolet innen kristendommen. Som romersk henrettelsesinstrument ble korsformet marterpæl tegn på Jesu korsfestelse, lidelse og offerdød slik evangeliene i Bibelen forteller.[1][2][3][4] Under keiser Konstantin den store ble kors tegn på seier og frelse og etter hvert vanlig på gravminner og annet. Kors brukes i en mengde sammenhenger og formvarianter som kristent symbol på døden, Jesus Kristus, kirken, frelsen og mye annet, blant annet på og i kirker, i nordiske nasjonalflagg og som anheng på halskjeder.
85.165.11.50

Skriv melding
Tilbake
Fram
Antall innlegg: 4183
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
På forsiden nå:
Opphavsrett © 1999-2019 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com