Hvorfor?
Skriv melding
Gjesteboken
Viser: 2649-2663 av 5228
Melding nr:
2663:
Navn: Kattedo
Dato: 29.12.2015 - 00:25
Melding: Dere seirer over hva om jeg tĝrr spĝrre?
2.150.20.49

2662:
Navn: Kattefjert
Dato: 29.12.2015 - 00:24
Melding: De kristne burde straffes med bot og fengsel.
2.150.20.49

2661:
Navn: JESUS KVINNENE
Dato: 28.12.2015 - 23:52
Bosted: JESULAND
Melding: JESUS

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
JESUS ER ALT FOR DEG
85.165.30.36

2660:
Navn: ENGLENE
Dato: 28.12.2015 - 23:50
Bosted: ENGELBY
Melding: JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VI

ELSKER

JESUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DU ER FORTAPT UTEN KRISTENDOMMEN!!!!!!!!!!

JESUS LEVER

JESUS LEVER

JESUS LEVER

JESUS LEVER

VI SEIRER VI SEIRER VI SEIRER

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ
JESUS ELSKER OSS
85.165.30.36

2659:
Navn: jesus united
Dato: 28.12.2015 - 23:48
Bosted: london
Melding: JESUS ER DIN OG MIN

JESUS LEVER, DUMME HEDNING

A M E N


TAKK FOR ET KRISTENT NORGE - FĊ VEKK HEDNINGER OG DUSTER SOM STEMMER SOSIALISTISK (ELLER LIGNENDE DRIT)

AMEN
85.165.30.36

2658:
Navn: Kristne Krigsjenter
Dato: 28.12.2015 - 23:46
Bosted: Kristianby
Melding: Ja, vi trenger bare kristendommen i Norge.
Hedninger og andre mċ straffes med bot og fengsel.
Jesus er for deg og meg.
Er du sosialist, homofil og generelt dust sċ er du fortapt til Djevelens grillaften - der du er hovedretten.

Jesus for folket - Folket for Jesus

Halleluja for alle som synes jeg er den som skal lede det kristne tog mot avgudsdyrkere og idioter som er hedninger og griser.

Halleluja for deg og meg

JESUS ELSKER DEG, DIN FORTAPTE HEDNING.

AMEN AMEN AMEN AMEN AMEN AMEN
85.165.30.36

2657:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 28.12.2015 - 19:25
Melding: Du trenger ċ fċ en bibel fĝrt inn vaginalt i rĉva di.
88.95.80.113

2656:
Navn: Jesusfolket
Dato: 28.12.2015 - 19:23
Melding: Denne siden suger noe helt jĉvlig, mens vi i Jesusfolket foretrekker ċ suge hverandre!
88.95.80.113

2655:
Navn: Jesusfolket
Dato: 28.12.2015 - 17:50
Bosted: Norge
Melding: Du trenger ċ bli frelst, din stygge hedning

hahahaha
hahahaha
hahahaha
hahaahaha
haahahaha
hahaahaha

denne herregud.com suger noe helt jĉvlig hahahaahahaah
ahahaahahahahaah
ahahaahahahaah
ahahaahahahaha
85.165.41.49

2654:
Navn: acba
Dato: 28.12.2015 - 17:49
Bosted: drĝbaksundet ĝst
Melding: Jesus er pċ vei
85.165.41.49

2653:
Navn: MARIANNE FRA TARIANNE
Dato: 28.12.2015 - 17:48
Bosted: TARIANNE
Hjemmeside: www.tarianne.com
Melding: Jesus loves You.
85.165.41.49

2652:
Navn: Paradigmeskiftet
Dato: 28.12.2015 - 17:35
Bosted: Latron
Hjemmeside: www.paxafull.com
Melding: SAMFUNNET ER I ENDRING, OG JEG ER I ENDRING.
HVA MED DAGENS PRIS PĊ H-MELK I FORBINDELSE MED JULEBAKSTEN DE HADDE UNDER KRIGEN?
SAMTIDIG ER DET JO SLIK AT OSTEHĜVEL OG SAGBRUK IKKE HAR NOE TIL FELLES, SELV OM DET BLE HEVDET I JULIUS APEKATTS TESTAMENTET SOM MAN KAN LESE MER OM NĊR MAN BESĜKER SĜRLANDSPARKEN ZOO OG BLOMSTER.
JEG DRIKKER TE UTEN SUKKER, FORDI VED Ċ DEMPE SUKKERINHOLD DEMPER VI OGSĊ DE NEGATIVE I VERDEN. JEG SPISER MER GROVT BRĜD OGSĊ, OG JEG HAR SLUTTET MED BLEIER.
DAGENS SITAT ER HENTET FRA IKEA-KATALOGEN AV 1989: "SKRU DEN TIL VENSTRE".
HAVSULEN OG MAKRELLEN HAR HATT EN OPPBLOMSTRING I NORDISHAVET SIDEN MIDTEN AV 1980-TALLET, NOE SOM GLEDER FISKERINĈRINGEN VELDIG. VI SOM DRIVER OPPDRETT ER MER SKEPTISKE, SELV DRIVER JEG TORSK OG LYR-OPPDRETT - OG DET GĊR DĊRLIG ĜKONOMISK, MEN JEG PANTER MYE FLASKER OG SĊNT, SĊ DET GĊR PĊ ET VIS.
NĊ MĊ JEG SLUTTE, MĊ PĊ DO.
OK, HA DET GODT, OG GLEDEN ER I HERREN, GLEM IKKE DET.
85.165.41.49

2651:
Navn: Olga From Macedonia
Dato: 28.12.2015 - 16:35
Bosted: Macedonia
Melding: None of you appetite herring smelling cows going to get to the fucking sky anyway, so you can just take the bloomin fart infested their Bibles and cram them up in the fat ass holes their damn soup cuckoos .
88.95.80.113

2650:
Navn: Jesusfolket
Dato: 28.12.2015 - 16:29
Melding: Vi har besluttet ċ bli hedninger hele gjengen etter at vi fant denne siden:

https://scaryreasoner.wordpress.com/2008/11/11/christians-you-are-retarded-every-last-one-without-exception/
88.95.80.113

2649:
Navn: Odda
Dato: 28.12.2015 - 16:27
Bosted: Stavanger
Melding: Jeg elsker Jesus! Ta meg! Ta meg! Ta meg! Ja! ja! ja! ja! ja! Ċ ja! jahjahjahah! JAAAAAAAAAAAAAAA....
88.95.80.113

Skriv melding
Tilbake
Fram
Antall innlegg: 5228
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Pċ forsiden nċ:
Opphavsrett İ 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com