Hvorfor?
Skriv melding
Gjesteboken
Viser: 2824-2838 av 5238
Melding nr:
2838:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 21.03.2016 - 17:15
Melding: Kuskit
88.95.80.113

2837:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 12.03.2016 - 08:37
Melding: Smslån24, you are a biatch!
88.95.80.113

2836:
Navn: Smslån24
Dato: 11.03.2016 - 14:14
Bosted: Stockholm
Hjemmeside: smslån24.com
Melding: Så Sykt
159.20.24.74

2835:
Navn: Anders
Dato: 09.03.2016 - 23:24
Bosted: Troms
Melding: Jeg er en stor bæsj.
88.95.80.113

2834:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 03.03.2016 - 05:10
Melding: Anders:

MAMMA og Pappa kjem til å havne i HELVETE!! HOMOENE også!! HERREGUD!! sykt! var på HENNES og maurits og kjøpte SMINKE og da JEG skulle hjem og satt på BUSSEN så kom det ei gammel DAME og satt ved sida av MEG!! HO spurte om JEG trodde på GUD!!?? HÆÆÆ?? Klart det lizzom.... Hvem som ikke tror på GUD lizzom!!?? Det var GUD som skape jorda og alle menneskene!
88.95.80.113

2833:
Navn: Anders
Dato: 02.03.2016 - 21:37
Bosted: Troms
Melding: Gaar Jamieson:

Du virker som en utrolig barnslig person, med tydelig personlighets-forstyrrelser hahahahahaha

Uttrykker deg som en 7-åring.
85.165.41.158

2832:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 02.03.2016 - 20:55
Melding: Kaskofjert
88.95.80.113

2831:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 28.02.2016 - 16:11
Melding: Shalabaisfjert
88.95.80.113

2830:
Navn: Kristne Venner
Dato: 27.02.2016 - 22:25
Melding:
Lykkelige er de som er uklanderlige på sin vei,+

de som vandrer i Jehovas lov.+


2 Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser;+

av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham.+


3 De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet.+

På hans veier har de vandret.+


4 Du selv har ved påbud gitt dine befalinger,+

for at de nøye skal holdes.+


5 Å, om mine veier var grunnfestet,+

så jeg overholdt dine forordninger!+


6 Da skulle jeg ikke bli til skamme,+

når jeg ser hen til alle dine bud.+


7 Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet+

når jeg lærer dine rettferdige rettslige avgjørelser å kjenne.+


8 Dine forordninger fortsetter jeg å holde.+

Forlat meg ikke fullstendig.+ב [Beth]*

9 Hvordan skal en ung mann+ gjøre sin sti ren?

Ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord.*+


10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg.+

La meg ikke fare vill fra dine bud.+


11 I mitt hjerte har jeg gjemt* det du har sagt,+

for at jeg ikke skal synde mot deg.+


12 Velsignet er du, Jehova.

Lær meg dine forordninger.+


13 Med mine lepper har jeg forkynt+

alle de rettslige avgjørelsene fra din munn.+


14 På dine påminnelsers vei har jeg jublet,+

som over alle andre verdifulle ting.*+


15 Dine befalinger vil jeg tenke på,+

og jeg vil betrakte dine stier.+


16 Dine forskrifter skal jeg holde av.+

Jeg skal ikke glemme ditt ord.+ג [Gịmel]*

17 Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve+

og holde ditt ord.+


18 Åpne mine øyne, så jeg kan se+

på de underfulle ting i din lov.+


19 Jeg er bare en fastboende utlending i landet.+

Skjul ikke dine bud for meg.+


20 Min sjel er knust av lengsel+

etter dine rettslige avgjørelser, hele tiden.+


21 Du har refset de formastelige som er forbannet,+

som farer vill fra dine bud.+


22 Velt hån og forakt bort fra meg,+

for jeg har rettet meg etter dine påminnelser.+


23 Til og med fyrster har satt seg; mot meg har de talt med hverandre.+

Men din tjener tenker på dine forordninger.+


24 Også dine påminnelser holder jeg av;+

de er som menn som gir meg råd.+ד [Dạleth]*

25 Min sjel har klebet til støvet.+

Bevar meg i live* i samsvar med ditt ord.+


26 Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare meg.+

Lær meg dine forordninger.+


27 La meg forstå dine befalingers vei,+

så jeg kan tenke på dine underfulle gjerninger.+


28 Min sjel har vært søvnløs av sorg.+

Reis meg opp i samsvar med ditt ord.+


29 Den falske vei — fjern den fra meg,+

og vis meg din gunst ved å gi meg din lov.+


30 Trofasthetens vei har jeg valgt.+

Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette.+


31 Jeg har holdt fast ved dine påminnelser.+

Jehova, gjør meg ikke til skamme.+


32 På dine buds vei skal jeg løpe,+

for du lar mitt hjerte ha rom.*+ה [He’]*

33 Lær meg, Jehova, dine forordningers vei,+

så jeg kan følge den helt til det siste.+


34 Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov+

og holde den av hele mitt hjerte.+


35 La meg gå på dine buds sti,+

for i den har jeg min lyst.+


36 Bøy mitt hjerte til dine påminnelser+

og ikke til vinning.*+


37 Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst;+

bevar meg i live på din vei.+


38 Oppfyll for din tjener det du har sagt,+

det som fører til frykt for deg.+


39 Ta bort min skam, som jeg har vært redd for,+

for dine rettslige avgjørelser er gode.+


40 Se, jeg har lengtet etter dine befalinger.+

Bevar meg i live i din rettferdighet.+ו [Waw]*

41 Og måtte din kjærlige godhet* komme til meg, Jehova,+

din frelse i samsvar med det du har sagt,+


42 så jeg kan svare den som håner meg, med et ord,+

for jeg har satt min lit til ditt ord.+


43 Og ta ikke sannhetsordet helt bort fra min munn,+

for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse.+


44 Og jeg vil holde din lov bestandig,+

til uavgrenset tid, ja for evig.+


45 Og jeg vil vandre omkring på et sted med rikelig plass,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


46 Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger,+

og jeg skal ikke skamme meg.+


47 Og jeg skal holde av dine bud,+

som jeg har elsket.+


48 Og jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket,+

og jeg vil tenke på dine forordninger.+ז [Zạjin]*

49 Husk det ord til din tjener+

som du har latt meg vente på.+


50 Dette er min trøst i min nød,+

for det du har sagt, har bevart meg i live.+


51 De formastelige har spottet meg meget.+

Fra din lov har jeg ikke veket av.+


52 Jeg har kommet i hu dine rettslige avgjørelser fra uavgrenset tid, Jehova,+

og jeg for min del finner trøst.+


53 En brennende harme har grepet meg på grunn av de onde,+

som forlater din lov.+


54 Som sang og spill er dine forordninger blitt for meg+

i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending.+


55 Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova,+

så jeg kan holde din lov.+


56 Ja, dette er blitt mitt,

for dine befalinger har jeg rettet meg etter.+ח [Cheth]*

57 Jehova er min andel;+

jeg har lovt å holde dine ord.+


58 Jeg har gjort ditt ansikt mildere stemt av hele mitt hjerte.+

Vis meg din gunst i samsvar med det du har sagt.+


59 Jeg har tenkt over mine veier,+

så jeg igjen kan vende mine føtter til dine påminnelser.+


60 Jeg skyndte meg, og jeg drøyde ikke+

med å holde dine bud.+


61 De ondes reip, de omgav meg.+

Din lov glemte jeg ikke.+


62 Ved midnatt står jeg opp for å takke deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


63 Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter deg,+

og med dem som holder dine befalinger.+


64 Din kjærlige godhet,* Jehova, har fylt jorden.+

Lær meg dine forordninger.+ט [Teth]*

65 Du har i sannhet handlet vel mot din tjener,+

Jehova, i samsvar med ditt ord.+


66 Lær meg godhet,+ fornuft+ og kunnskap,+

for på dine bud har jeg vist tro.+


67 Før jeg kom i nød, syndet jeg av vanvare,+

men nå har jeg holdt det du har sagt.+


68 Du er god og gjør godt.+

Lær meg dine forordninger.+


69 De formastelige har svertet meg med løgn.+

Jeg — jeg skal av hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger.+


70 Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett.+

Jeg for min del har holdt av din lov.+


71 Det er godt for meg at jeg har vært i nød,+

så jeg kunne lære dine forordninger.+


72 Din munns lov+ er god for meg,+

bedre enn tusener av stykker gull og sølv.+י [Jodh]*

73 Dine hender har dannet meg, og de tok til å grunnfeste meg.+

Gi meg forstand, så jeg kan lære dine bud.+


74 De som frykter deg, de ser meg og fryder seg,+

for jeg har ventet på ditt ord.+


75 Jeg vet meget vel, Jehova, at dine rettslige avgjørelser er rettferdighet,+

og at du i trofasthet har hjemsøkt meg.+


76 Jeg ber deg, la din kjærlige godhet trøste meg,+

i samsvar med det du har sagt til din tjener.+


77 La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve;+

for din lov holder jeg av.+


78 La de formastelige bli til skamme, for uten grunn* har de villedet meg.+

Jeg — jeg tenker på dine befalinger.+


79 La dem som frykter deg, vende tilbake til meg,+

ja dem som kjenner dine påminnelser.*+


80 La mitt hjerte vise seg å være uklanderlig i dine forordninger,+

for at jeg ikke skal bli til skamme.+כ [Kaf]*

81 Av lengsel etter din frelse har min sjel vansmektet;+

på ditt ord har jeg ventet.+


82 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter det du har sagt,+

idet jeg sier: «Når vil du trøste meg?»+


83 For jeg er blitt som en skinnflaske+ i røyken.

Dine forordninger har jeg ikke glemt.+


84 Hvor mange er din tjeners dager?+

Når skal du fullbyrde dommen over dem som forfølger meg?+


85 De formastelige har gravd fallgraver for å fange meg,+

de som ikke lever i samsvar med din lov.+


86 Alle dine bud er trofasthet.+

Uten grunn har de forfulgt meg. Hjelp meg!+


87 Innen kort tid kunne de ha tilintetgjort meg på jorden;+

men jeg — jeg forlot ikke dine befalinger.+


88 Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet,+

så jeg kan rette meg etter din munns påminnelse.+ל [Lạmedh]*

89 Til uavgrenset tid, Jehova,+

står ditt ord fast i himlene.*+


90 Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon.*+

Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående.+


91 I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag,+

for de er alle dine tjenere.+


92 Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov,+

da ville jeg ha gått til grunne i min nød.+


93 Jeg skal ikke glemme dine befalinger,+ nei ikke til uavgrenset tid,

for ved dem har du bevart meg i live.+


94 Jeg er din. Frels meg,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


95 De onde har ventet på meg, for å tilintetgjøre meg.+

Jeg fortsetter å gi akt på dine påminnelser.+


96 På all fullkommenhet har jeg sett en ende.+

Ditt bud er meget vidtrekkende.מ [Mem]*

97 Å, hvor jeg elsker din lov!+

Dagen lang har jeg den i tankene.+


98 Ditt bud* gjør meg visere enn mine fiender,+

for til uavgrenset tid er det mitt.+


99 Jeg har fått større innsikt enn alle mine lærere,+

for jeg har dine påminnelser i tankene.+


100 Jeg handler med større forstand enn eldre menn,+

for jeg har rettet meg etter dine befalinger.+


101 Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake,+

for å kunne holde ditt ord.+


102 Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av,+

for du — du har undervist meg.+


103 Hvor behagelige dine utsagn* har vært for min gane,

bedre enn honning for min munn!+


104 På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand.+

Det er derfor jeg har hatet enhver falsk sti.+נ [Nun]*

105 Ditt ord er en lampe for min fot*+

og et lys for min sti.+


106 Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det:+

å rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


107 Jeg har vært i stor nød.+

Jehova, bevar meg i live etter ditt ord.+


108 Jeg ber deg, finn behag i min munns frivillige offergaver, Jehova,+

og lær meg dine rettslige avgjørelser.+


109 Min sjel er bestandig i min hånd;+

men din lov har jeg ikke glemt.+


110 De onde har satt en felle for meg,+

men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger.+


111 Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid,+

for de er mitt hjertes jubel.+


112 Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger+

til uavgrenset tid, helt til det siste.+ס [Sạmekh]*

113 De halvhjertete har jeg hatet,+

men din lov har jeg elsket.+


114 Du er mitt skjulested og mitt skjold.+

På ditt ord har jeg ventet.+


115 Gå bort fra meg, dere som gjør ondt,+

så jeg kan holde min Guds bud.+


116 Støtt meg i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live,+

og gjør meg ikke til skamme i mitt håp.+


117 Hold meg oppe, så jeg kan bli frelst,+

og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger.+


118 Du har forkastet alle som farer vill fra dine forordninger;+

for deres svik er falskhet.+


119 Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden.+

Derfor har jeg elsket dine påminnelser.+


120 Av redsel for deg har mitt kjød gyst,+

og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd.+ע [‛Ạjin]*

121 Jeg har øvd rett og rettferdighet.*+

Overlat meg ikke til dem som bedrar meg!+


122 Innestå for din tjener til beste for meg.+

La ikke de formastelige bedra meg.+


123 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter din frelse+

og etter ditt rettferdige utsagn.+


124 Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet,+

og lær meg dine forordninger.+


125 Jeg er din tjener.+ Gi meg forstand,+

så jeg kan kjenne dine påminnelser.+


126 Det er tid for Jehova til å gripe inn.+

De har brutt din lov.+


127 Derfor har jeg elsket dine bud+

mer enn gull, ja lutret gull.+


128 Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette;+

enhver falsk sti har jeg hatet.+פ [Pe’]*

129 Dine påminnelser er underfulle.+

Derfor har min sjel rettet seg etter dem.+


130 Når det åpnes for dine ord, gir det lys;+

det gir de uerfarne forstand.+


131 Min munn har jeg åpnet på vidt gap, så jeg kan gispe,+

for jeg har lengtet etter dine bud.+


132 Vend deg til meg og vis meg din gunst,+

i samsvar med din rettslige avgjørelse* angående dem som elsker ditt navn.+


133 Gjør mine skritt faste i det du har sagt,+

og måtte intet skadelig få makt over meg.+


134 Frikjøp meg fra enhver bedrager blant menneskene,*+

og jeg vil holde dine befalinger.+


135 La ditt ansikt lyse over din tjener,+

og lær meg dine forordninger.+


136 Strømmer av vann har rent fra mine øyne+

fordi folk ikke har holdt din lov.+צ [Tsadhẹ]*

137 Du er rettferdig, Jehova,+

og dine rettslige avgjørelser er rette.+


138 Du har gitt befaling om dine påminnelser+ i rettferdighet

og i overmåte stor trofasthet.+


139 Min nidkjærhet har gjort ende på meg,+

fordi mine motstandere har glemt dine ord.+


140 Det du har sagt, er vel lutret,+

og din tjener elsker det.+


141 Jeg er ubetydelig og foraktelig.+

Dine befalinger har jeg ikke glemt.+


142 Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid,+

og din lov er sannhet.+


143 Trengsel og vanskeligheter fant meg.+

Dine bud holdt jeg av.+


144 Dine påminnelsers rettferdighet varer til uavgrenset tid.+

Gi meg forstand, så jeg kan forbli i live.+ק [Qof]*

145 Jeg har ropt av hele mitt hjerte.+ Svar meg, Jehova.+

Dine forordninger vil jeg rette meg etter.+


146 Jeg har påkalt deg. Frels meg!+

Og jeg vil rette meg etter dine påminnelser.+


147 Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen,+ så jeg kunne rope om hjelp.+

På dine ord har jeg ventet.+


148 Mine øyne har vært forut for nattevaktene,+

for at jeg skulle tenke på det du har sagt.+


149 Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din rettslige avgjørelse.+


150 De som jager etter løsaktig oppførsel,*+ er kommet nær;*

de er kommet langt bort fra din lov.+


151 Du er nær, Jehova,+

og alle dine bud er sannhet.+


152 Fra gammel tid* har jeg kjent noen av dine påminnelser,+

for til uavgrenset tid har du grunnlagt dem.+ר [Resj]*

153 Se min nød, og redd meg;+

for jeg har ikke glemt din lov.+


154 Å, før min rettssak og utløs meg;+

bevar meg i live i samsvar med det du har sagt.+


155 Frelse er langt borte fra de onde,+

for de har ikke søkt dine forordninger.+


156 Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova.+

Bevar meg i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser.+


157 Mine forfølgere og mine motstandere er mange.+

Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av.+


158 Jeg har sett dem som handler forrædersk,+

og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt.+


159 Se at jeg har elsket dine befalinger.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet.+


160 Summen* av ditt ord er sannhet,+

og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrenset tid.+ש [Sin] eller [Sjin]*

161 Fyrster har forfulgt meg uten grunn,+

men mitt hjerte har nært redsel for dine ord.+


162 Jeg jubler over det du har sagt,+

slik en gjør når en finner stort bytte.+


163 Falskhet har jeg hatet,+ ja fortsetter jeg å avsky.+

Din lov har jeg elsket.+


164 Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


165 Stor fred har de som elsker din lov,+

og for dem er det ingen snublestein.+


166 Jeg har håpet på din frelse, Jehova,+

og etter dine bud har jeg handlet.+


167 Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser,+

og jeg elsker dem overmåte høyt.+


168 Jeg har rettet meg etter dine befalinger og dine påminnelser,+

for alle mine veier er framfor deg.+ת [Taw]*

169 Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova.+

Gi meg forstand, i samsvar med ditt ord.+


170 Måtte min anmodning om velvilje komme fram for deg.+

Utfri meg i samsvar med det du har sagt.+


171 Måtte mine lepper la lovprisning velle fram,+

for du lærer meg dine forordninger.+


172 Måtte min tunge synge om det du har sagt,+

for alle dine bud er rettferdighet.+


173 Måtte din hånd komme meg til hjelp,+

for dine befalinger har jeg valgt.+


174 Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova,+

og din lov holder jeg av.+


175 Måtte min sjel forbli i live og lovprise deg,+

og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe meg.+


176 Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau.+ Let etter din tjener,+

for dine bud har jeg ikke glemt.*+


FORRIGE


Lykkelige er de som er uklanderlige på sin vei,+

de som vandrer i Jehovas lov.+


2 Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser;+

av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham.+


3 De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet.+

På hans veier har de vandret.+


4 Du selv har ved påbud gitt dine befalinger,+

for at de nøye skal holdes.+


5 Å, om mine veier var grunnfestet,+

så jeg overholdt dine forordninger!+


6 Da skulle jeg ikke bli til skamme,+

når jeg ser hen til alle dine bud.+


7 Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet+

når jeg lærer dine rettferdige rettslige avgjørelser å kjenne.+


8 Dine forordninger fortsetter jeg å holde.+

Forlat meg ikke fullstendig.+ב [Beth]*

9 Hvordan skal en ung mann+ gjøre sin sti ren?

Ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord.*+


10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg.+

La meg ikke fare vill fra dine bud.+


11 I mitt hjerte har jeg gjemt* det du har sagt,+

for at jeg ikke skal synde mot deg.+


12 Velsignet er du, Jehova.

Lær meg dine forordninger.+


13 Med mine lepper har jeg forkynt+

alle de rettslige avgjørelsene fra din munn.+


14 På dine påminnelsers vei har jeg jublet,+

som over alle andre verdifulle ting.*+


15 Dine befalinger vil jeg tenke på,+

og jeg vil betrakte dine stier.+


16 Dine forskrifter skal jeg holde av.+

Jeg skal ikke glemme ditt ord.+ג [Gịmel]*

17 Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve+

og holde ditt ord.+


18 Åpne mine øyne, så jeg kan se+

på de underfulle ting i din lov.+


19 Jeg er bare en fastboende utlending i landet.+

Skjul ikke dine bud for meg.+


20 Min sjel er knust av lengsel+

etter dine rettslige avgjørelser, hele tiden.+


21 Du har refset de formastelige som er forbannet,+

som farer vill fra dine bud.+


22 Velt hån og forakt bort fra meg,+

for jeg har rettet meg etter dine påminnelser.+


23 Til og med fyrster har satt seg; mot meg har de talt med hverandre.+

Men din tjener tenker på dine forordninger.+


24 Også dine påminnelser holder jeg av;+

de er som menn som gir meg råd.+ד [Dạleth]*

25 Min sjel har klebet til støvet.+

Bevar meg i live* i samsvar med ditt ord.+


26 Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare meg.+

Lær meg dine forordninger.+


27 La meg forstå dine befalingers vei,+

så jeg kan tenke på dine underfulle gjerninger.+


28 Min sjel har vært søvnløs av sorg.+

Reis meg opp i samsvar med ditt ord.+


29 Den falske vei — fjern den fra meg,+

og vis meg din gunst ved å gi meg din lov.+


30 Trofasthetens vei har jeg valgt.+

Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette.+


31 Jeg har holdt fast ved dine påminnelser.+

Jehova, gjør meg ikke til skamme.+


32 På dine buds vei skal jeg løpe,+

for du lar mitt hjerte ha rom.*+ה [He’]*

33 Lær meg, Jehova, dine forordningers vei,+

så jeg kan følge den helt til det siste.+


34 Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov+

og holde den av hele mitt hjerte.+


35 La meg gå på dine buds sti,+

for i den har jeg min lyst.+


36 Bøy mitt hjerte til dine påminnelser+

og ikke til vinning.*+


37 Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst;+

bevar meg i live på din vei.+


38 Oppfyll for din tjener det du har sagt,+

det som fører til frykt for deg.+


39 Ta bort min skam, som jeg har vært redd for,+

for dine rettslige avgjørelser er gode.+


40 Se, jeg har lengtet etter dine befalinger.+

Bevar meg i live i din rettferdighet.+ו [Waw]*

41 Og måtte din kjærlige godhet* komme til meg, Jehova,+

din frelse i samsvar med det du har sagt,+


42 så jeg kan svare den som håner meg, med et ord,+

for jeg har satt min lit til ditt ord.+


43 Og ta ikke sannhetsordet helt bort fra min munn,+

for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse.+


44 Og jeg vil holde din lov bestandig,+

til uavgrenset tid, ja for evig.+


45 Og jeg vil vandre omkring på et sted med rikelig plass,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


46 Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger,+

og jeg skal ikke skamme meg.+


47 Og jeg skal holde av dine bud,+

som jeg har elsket.+


48 Og jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket,+

og jeg vil tenke på dine forordninger.+ז [Zạjin]*

49 Husk det ord til din tjener+

som du har latt meg vente på.+


50 Dette er min trøst i min nød,+

for det du har sagt, har bevart meg i live.+


51 De formastelige har spottet meg meget.+

Fra din lov har jeg ikke veket av.+


52 Jeg har kommet i hu dine rettslige avgjørelser fra uavgrenset tid, Jehova,+

og jeg for min del finner trøst.+


53 En brennende harme har grepet meg på grunn av de onde,+

som forlater din lov.+


54 Som sang og spill er dine forordninger blitt for meg+

i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending.+


55 Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova,+

så jeg kan holde din lov.+


56 Ja, dette er blitt mitt,

for dine befalinger har jeg rettet meg etter.+ח [Cheth]*

57 Jehova er min andel;+

jeg har lovt å holde dine ord.+


58 Jeg har gjort ditt ansikt mildere stemt av hele mitt hjerte.+

Vis meg din gunst i samsvar med det du har sagt.+


59 Jeg har tenkt over mine veier,+

så jeg igjen kan vende mine føtter til dine påminnelser.+


60 Jeg skyndte meg, og jeg drøyde ikke+

med å holde dine bud.+


61 De ondes reip, de omgav meg.+

Din lov glemte jeg ikke.+


62 Ved midnatt står jeg opp for å takke deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


63 Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter deg,+

og med dem som holder dine befalinger.+


64 Din kjærlige godhet,* Jehova, har fylt jorden.+

Lær meg dine forordninger.+ט [Teth]*

65 Du har i sannhet handlet vel mot din tjener,+

Jehova, i samsvar med ditt ord.+


66 Lær meg godhet,+ fornuft+ og kunnskap,+

for på dine bud har jeg vist tro.+


67 Før jeg kom i nød, syndet jeg av vanvare,+

men nå har jeg holdt det du har sagt.+


68 Du er god og gjør godt.+

Lær meg dine forordninger.+


69 De formastelige har svertet meg med løgn.+

Jeg — jeg skal av hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger.+


70 Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett.+

Jeg for min del har holdt av din lov.+


71 Det er godt for meg at jeg har vært i nød,+

så jeg kunne lære dine forordninger.+


72 Din munns lov+ er god for meg,+

bedre enn tusener av stykker gull og sølv.+י [Jodh]*

73 Dine hender har dannet meg, og de tok til å grunnfeste meg.+

Gi meg forstand, så jeg kan lære dine bud.+


74 De som frykter deg, de ser meg og fryder seg,+

for jeg har ventet på ditt ord.+


75 Jeg vet meget vel, Jehova, at dine rettslige avgjørelser er rettferdighet,+

og at du i trofasthet har hjemsøkt meg.+


76 Jeg ber deg, la din kjærlige godhet trøste meg,+

i samsvar med det du har sagt til din tjener.+


77 La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve;+

for din lov holder jeg av.+


78 La de formastelige bli til skamme, for uten grunn* har de villedet meg.+

Jeg — jeg tenker på dine befalinger.+


79 La dem som frykter deg, vende tilbake til meg,+

ja dem som kjenner dine påminnelser.*+


80 La mitt hjerte vise seg å være uklanderlig i dine forordninger,+

for at jeg ikke skal bli til skamme.+כ [Kaf]*

81 Av lengsel etter din frelse har min sjel vansmektet;+

på ditt ord har jeg ventet.+


82 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter det du har sagt,+

idet jeg sier: «Når vil du trøste meg?»+


83 For jeg er blitt som en skinnflaske+ i røyken.

Dine forordninger har jeg ikke glemt.+


84 Hvor mange er din tjeners dager?+

Når skal du fullbyrde dommen over dem som forfølger meg?+


85 De formastelige har gravd fallgraver for å fange meg,+

de som ikke lever i samsvar med din lov.+


86 Alle dine bud er trofasthet.+

Uten grunn har de forfulgt meg. Hjelp meg!+


87 Innen kort tid kunne de ha tilintetgjort meg på jorden;+

men jeg — jeg forlot ikke dine befalinger.+


88 Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet,+

så jeg kan rette meg etter din munns påminnelse.+ל [Lạmedh]*

89 Til uavgrenset tid, Jehova,+

står ditt ord fast i himlene.*+


90 Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon.*+

Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående.+


91 I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag,+

for de er alle dine tjenere.+


92 Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov,+

da ville jeg ha gått til grunne i min nød.+


93 Jeg skal ikke glemme dine befalinger,+ nei ikke til uavgrenset tid,

for ved dem har du bevart meg i live.+


94 Jeg er din. Frels meg,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


95 De onde har ventet på meg, for å tilintetgjøre meg.+

Jeg fortsetter å gi akt på dine påminnelser.+


96 På all fullkommenhet har jeg sett en ende.+

Ditt bud er meget vidtrekkende.מ [Mem]*

97 Å, hvor jeg elsker din lov!+

Dagen lang har jeg den i tankene.+


98 Ditt bud* gjør meg visere enn mine fiender,+

for til uavgrenset tid er det mitt.+


99 Jeg har fått større innsikt enn alle mine lærere,+

for jeg har dine påminnelser i tankene.+


100 Jeg handler med større forstand enn eldre menn,+

for jeg har rettet meg etter dine befalinger.+


101 Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake,+

for å kunne holde ditt ord.+


102 Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av,+

for du — du har undervist meg.+


103 Hvor behagelige dine utsagn* har vært for min gane,

bedre enn honning for min munn!+


104 På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand.+

Det er derfor jeg har hatet enhver falsk sti.+נ [Nun]*

105 Ditt ord er en lampe for min fot*+

og et lys for min sti.+


106 Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det:+

å rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


107 Jeg har vært i stor nød.+

Jehova, bevar meg i live etter ditt ord.+


108 Jeg ber deg, finn behag i min munns frivillige offergaver, Jehova,+

og lær meg dine rettslige avgjørelser.+


109 Min sjel er bestandig i min hånd;+

men din lov har jeg ikke glemt.+


110 De onde har satt en felle for meg,+

men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger.+


111 Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid,+

for de er mitt hjertes jubel.+


112 Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger+

til uavgrenset tid, helt til det siste.+ס [Sạmekh]*

113 De halvhjertete har jeg hatet,+

men din lov har jeg elsket.+


114 Du er mitt skjulested og mitt skjold.+

På ditt ord har jeg ventet.+


115 Gå bort fra meg, dere som gjør ondt,+

så jeg kan holde min Guds bud.+


116 Støtt meg i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live,+

og gjør meg ikke til skamme i mitt håp.+


117 Hold meg oppe, så jeg kan bli frelst,+

og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger.+


118 Du har forkastet alle som farer vill fra dine forordninger;+

for deres svik er falskhet.+


119 Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden.+

Derfor har jeg elsket dine påminnelser.+


120 Av redsel for deg har mitt kjød gyst,+

og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd.+ע [‛Ạjin]*

121 Jeg har øvd rett og rettferdighet.*+

Overlat meg ikke til dem som bedrar meg!+


122 Innestå for din tjener til beste for meg.+

La ikke de formastelige bedra meg.+


123 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter din frelse+

og etter ditt rettferdige utsagn.+


124 Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet,+

og lær meg dine forordninger.+


125 Jeg er din tjener.+ Gi meg forstand,+

så jeg kan kjenne dine påminnelser.+


126 Det er tid for Jehova til å gripe inn.+

De har brutt din lov.+


127 Derfor har jeg elsket dine bud+

mer enn gull, ja lutret gull.+


128 Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette;+

enhver falsk sti har jeg hatet.+פ [Pe’]*

129 Dine påminnelser er underfulle.+

Derfor har min sjel rettet seg etter dem.+


130 Når det åpnes for dine ord, gir det lys;+

det gir de uerfarne forstand.+


131 Min munn har jeg åpnet på vidt gap, så jeg kan gispe,+

for jeg har lengtet etter dine bud.+


132 Vend deg til meg og vis meg din gunst,+

i samsvar med din rettslige avgjørelse* angående dem som elsker ditt navn.+


133 Gjør mine skritt faste i det du har sagt,+

og måtte intet skadelig få makt over meg.+


134 Frikjøp meg fra enhver bedrager blant menneskene,*+

og jeg vil holde dine befalinger.+


135 La ditt ansikt lyse over din tjener,+

og lær meg dine forordninger.+


136 Strømmer av vann har rent fra mine øyne+

fordi folk ikke har holdt din lov.+צ [Tsadhẹ]*

137 Du er rettferdig, Jehova,+

og dine rettslige avgjørelser er rette.+


138 Du har gitt befaling om dine påminnelser+ i rettferdighet

og i overmåte stor trofasthet.+


139 Min nidkjærhet har gjort ende på meg,+

fordi mine motstandere har glemt dine ord.+


140 Det du har sagt, er vel lutret,+

og din tjener elsker det.+


141 Jeg er ubetydelig og foraktelig.+

Dine befalinger har jeg ikke glemt.+


142 Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid,+

og din lov er sannhet.+


143 Trengsel og vanskeligheter fant meg.+

Dine bud holdt jeg av.+


144 Dine påminnelsers rettferdighet varer til uavgrenset tid.+

Gi meg forstand, så jeg kan forbli i live.+ק [Qof]*

145 Jeg har ropt av hele mitt hjerte.+ Svar meg, Jehova.+

Dine forordninger vil jeg rette meg etter.+


146 Jeg har påkalt deg. Frels meg!+

Og jeg vil rette meg etter dine påminnelser.+


147 Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen,+ så jeg kunne rope om hjelp.+

På dine ord har jeg ventet.+


148 Mine øyne har vært forut for nattevaktene,+

for at jeg skulle tenke på det du har sagt.+


149 Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din rettslige avgjørelse.+


150 De som jager etter løsaktig oppførsel,*+ er kommet nær;*

de er kommet langt bort fra din lov.+


151 Du er nær, Jehova,+

og alle dine bud er sannhet.+


152 Fra gammel tid* har jeg kjent noen av dine påminnelser,+

for til uavgrenset tid har du grunnlagt dem.+ר [Resj]*

153 Se min nød, og redd meg;+

for jeg har ikke glemt din lov.+


154 Å, før min rettssak og utløs meg;+

bevar meg i live i samsvar med det du har sagt.+


155 Frelse er langt borte fra de onde,+

for de har ikke søkt dine forordninger.+


156 Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova.+

Bevar meg i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser.+


157 Mine forfølgere og mine motstandere er mange.+

Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av.+


158 Jeg har sett dem som handler forrædersk,+

og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt.+


159 Se at jeg har elsket dine befalinger.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet.+


160 Summen* av ditt ord er sannhet,+

og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrenset tid.+ש [Sin] eller [Sjin]*

161 Fyrster har forfulgt meg uten grunn,+

men mitt hjerte har nært redsel for dine ord.+


162 Jeg jubler over det du har sagt,+

slik en gjør når en finner stort bytte.+


163 Falskhet har jeg hatet,+ ja fortsetter jeg å avsky.+

Din lov har jeg elsket.+


164 Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


165 Stor fred har de som elsker din lov,+

og for dem er det ingen snublestein.+


166 Jeg har håpet på din frelse, Jehova,+

og etter dine bud har jeg handlet.+


167 Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser,+

og jeg elsker dem overmåte høyt.+


168 Jeg har rettet meg etter dine befalinger og dine påminnelser,+

for alle mine veier er framfor deg.+ת [Taw]*

169 Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova.+

Gi meg forstand, i samsvar med ditt ord.+


170 Måtte min anmodning om velvilje komme fram for deg.+

Utfri meg i samsvar med det du har sagt.+


171 Måtte mine lepper la lovprisning velle fram,+

for du lærer meg dine forordninger.+


172 Måtte min tunge synge om det du har sagt,+

for alle dine bud er rettferdighet.+


173 Måtte din hånd komme meg til hjelp,+

for dine befalinger har jeg valgt.+


174 Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova,+

og din lov holder jeg av.+


175 Måtte min sjel forbli i live og lovprise deg,+

og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe meg.+


176 Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau.+ Let etter din tjener,+

for dine bud har jeg ikke glemt.*+


FORRIGELykkelige er de som er uklanderlige på sin vei,+

de som vandrer i Jehovas lov.+


2 Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser;+

av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham.+


3 De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet.+

På hans veier har de vandret.+


4 Du selv har ved påbud gitt dine befalinger,+

for at de nøye skal holdes.+


5 Å, om mine veier var grunnfestet,+

så jeg overholdt dine forordninger!+


6 Da skulle jeg ikke bli til skamme,+

når jeg ser hen til alle dine bud.+


7 Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet+

når jeg lærer dine rettferdige rettslige avgjørelser å kjenne.+


8 Dine forordninger fortsetter jeg å holde.+

Forlat meg ikke fullstendig.+ב [Beth]*

9 Hvordan skal en ung mann+ gjøre sin sti ren?

Ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord.*+


10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg.+

La meg ikke fare vill fra dine bud.+


11 I mitt hjerte har jeg gjemt* det du har sagt,+

for at jeg ikke skal synde mot deg.+


12 Velsignet er du, Jehova.

Lær meg dine forordninger.+


13 Med mine lepper har jeg forkynt+

alle de rettslige avgjørelsene fra din munn.+


14 På dine påminnelsers vei har jeg jublet,+

som over alle andre verdifulle ting.*+


15 Dine befalinger vil jeg tenke på,+

og jeg vil betrakte dine stier.+


16 Dine forskrifter skal jeg holde av.+

Jeg skal ikke glemme ditt ord.+ג [Gịmel]*

17 Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve+

og holde ditt ord.+


18 Åpne mine øyne, så jeg kan se+

på de underfulle ting i din lov.+


19 Jeg er bare en fastboende utlending i landet.+

Skjul ikke dine bud for meg.+


20 Min sjel er knust av lengsel+

etter dine rettslige avgjørelser, hele tiden.+


21 Du har refset de formastelige som er forbannet,+

som farer vill fra dine bud.+


22 Velt hån og forakt bort fra meg,+

for jeg har rettet meg etter dine påminnelser.+


23 Til og med fyrster har satt seg; mot meg har de talt med hverandre.+

Men din tjener tenker på dine forordninger.+


24 Også dine påminnelser holder jeg av;+

de er som menn som gir meg råd.+ד [Dạleth]*

25 Min sjel har klebet til støvet.+

Bevar meg i live* i samsvar med ditt ord.+


26 Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare meg.+

Lær meg dine forordninger.+


27 La meg forstå dine befalingers vei,+

så jeg kan tenke på dine underfulle gjerninger.+


28 Min sjel har vært søvnløs av sorg.+

Reis meg opp i samsvar med ditt ord.+


29 Den falske vei — fjern den fra meg,+

og vis meg din gunst ved å gi meg din lov.+


30 Trofasthetens vei har jeg valgt.+

Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette.+


31 Jeg har holdt fast ved dine påminnelser.+

Jehova, gjør meg ikke til skamme.+


32 På dine buds vei skal jeg løpe,+

for du lar mitt hjerte ha rom.*+ה [He’]*

33 Lær meg, Jehova, dine forordningers vei,+

så jeg kan følge den helt til det siste.+


34 Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov+

og holde den av hele mitt hjerte.+


35 La meg gå på dine buds sti,+

for i den har jeg min lyst.+


36 Bøy mitt hjerte til dine påminnelser+

og ikke til vinning.*+


37 Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst;+

bevar meg i live på din vei.+


38 Oppfyll for din tjener det du har sagt,+

det som fører til frykt for deg.+


39 Ta bort min skam, som jeg har vært redd for,+

for dine rettslige avgjørelser er gode.+


40 Se, jeg har lengtet etter dine befalinger.+

Bevar meg i live i din rettferdighet.+ו [Waw]*

41 Og måtte din kjærlige godhet* komme til meg, Jehova,+

din frelse i samsvar med det du har sagt,+


42 så jeg kan svare den som håner meg, med et ord,+

for jeg har satt min lit til ditt ord.+


43 Og ta ikke sannhetsordet helt bort fra min munn,+

for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse.+


44 Og jeg vil holde din lov bestandig,+

til uavgrenset tid, ja for evig.+


45 Og jeg vil vandre omkring på et sted med rikelig plass,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


46 Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger,+

og jeg skal ikke skamme meg.+


47 Og jeg skal holde av dine bud,+

som jeg har elsket.+


48 Og jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket,+

og jeg vil tenke på dine forordninger.+ז [Zạjin]*

49 Husk det ord til din tjener+

som du har latt meg vente på.+


50 Dette er min trøst i min nød,+

for det du har sagt, har bevart meg i live.+


51 De formastelige har spottet meg meget.+

Fra din lov har jeg ikke veket av.+


52 Jeg har kommet i hu dine rettslige avgjørelser fra uavgrenset tid, Jehova,+

og jeg for min del finner trøst.+


53 En brennende harme har grepet meg på grunn av de onde,+

som forlater din lov.+


54 Som sang og spill er dine forordninger blitt for meg+

i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending.+


55 Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova,+

så jeg kan holde din lov.+


56 Ja, dette er blitt mitt,

for dine befalinger har jeg rettet meg etter.+ח [Cheth]*

57 Jehova er min andel;+

jeg har lovt å holde dine ord.+


58 Jeg har gjort ditt ansikt mildere stemt av hele mitt hjerte.+

Vis meg din gunst i samsvar med det du har sagt.+


59 Jeg har tenkt over mine veier,+

så jeg igjen kan vende mine føtter til dine påminnelser.+


60 Jeg skyndte meg, og jeg drøyde ikke+

med å holde dine bud.+


61 De ondes reip, de omgav meg.+

Din lov glemte jeg ikke.+


62 Ved midnatt står jeg opp for å takke deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


63 Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter deg,+

og med dem som holder dine befalinger.+


64 Din kjærlige godhet,* Jehova, har fylt jorden.+

Lær meg dine forordninger.+ט [Teth]*

65 Du har i sannhet handlet vel mot din tjener,+

Jehova, i samsvar med ditt ord.+


66 Lær meg godhet,+ fornuft+ og kunnskap,+

for på dine bud har jeg vist tro.+


67 Før jeg kom i nød, syndet jeg av vanvare,+

men nå har jeg holdt det du har sagt.+


68 Du er god og gjør godt.+

Lær meg dine forordninger.+


69 De formastelige har svertet meg med løgn.+

Jeg — jeg skal av hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger.+


70 Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett.+

Jeg for min del har holdt av din lov.+


71 Det er godt for meg at jeg har vært i nød,+

så jeg kunne lære dine forordninger.+


72 Din munns lov+ er god for meg,+

bedre enn tusener av stykker gull og sølv.+י [Jodh]*

73 Dine hender har dannet meg, og de tok til å grunnfeste meg.+

Gi meg forstand, så jeg kan lære dine bud.+


74 De som frykter deg, de ser meg og fryder seg,+

for jeg har ventet på ditt ord.+


75 Jeg vet meget vel, Jehova, at dine rettslige avgjørelser er rettferdighet,+

og at du i trofasthet har hjemsøkt meg.+


76 Jeg ber deg, la din kjærlige godhet trøste meg,+

i samsvar med det du har sagt til din tjener.+


77 La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve;+

for din lov holder jeg av.+


78 La de formastelige bli til skamme, for uten grunn* har de villedet meg.+

Jeg — jeg tenker på dine befalinger.+


79 La dem som frykter deg, vende tilbake til meg,+

ja dem som kjenner dine påminnelser.*+


80 La mitt hjerte vise seg å være uklanderlig i dine forordninger,+

for at jeg ikke skal bli til skamme.+כ [Kaf]*

81 Av lengsel etter din frelse har min sjel vansmektet;+

på ditt ord har jeg ventet.+


82 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter det du har sagt,+

idet jeg sier: «Når vil du trøste meg?»+


83 For jeg er blitt som en skinnflaske+ i røyken.

Dine forordninger har jeg ikke glemt.+


84 Hvor mange er din tjeners dager?+

Når skal du fullbyrde dommen over dem som forfølger meg?+


85 De formastelige har gravd fallgraver for å fange meg,+

de som ikke lever i samsvar med din lov.+


86 Alle dine bud er trofasthet.+

Uten grunn har de forfulgt meg. Hjelp meg!+


87 Innen kort tid kunne de ha tilintetgjort meg på jorden;+

men jeg — jeg forlot ikke dine befalinger.+


88 Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet,+

så jeg kan rette meg etter din munns påminnelse.+ל [Lạmedh]*

89 Til uavgrenset tid, Jehova,+

står ditt ord fast i himlene.*+


90 Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon.*+

Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående.+


91 I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag,+

for de er alle dine tjenere.+


92 Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov,+

da ville jeg ha gått til grunne i min nød.+


93 Jeg skal ikke glemme dine befalinger,+ nei ikke til uavgrenset tid,

for ved dem har du bevart meg i live.+


94 Jeg er din. Frels meg,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


95 De onde har ventet på meg, for å tilintetgjøre meg.+

Jeg fortsetter å gi akt på dine påminnelser.+


96 På all fullkommenhet har jeg sett en ende.+

Ditt bud er meget vidtrekkende.מ [Mem]*

97 Å, hvor jeg elsker din lov!+

Dagen lang har jeg den i tankene.+


98 Ditt bud* gjør meg visere enn mine fiender,+

for til uavgrenset tid er det mitt.+


99 Jeg har fått større innsikt enn alle mine lærere,+

for jeg har dine påminnelser i tankene.+


100 Jeg handler med større forstand enn eldre menn,+

for jeg har rettet meg etter dine befalinger.+


101 Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake,+

for å kunne holde ditt ord.+


102 Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av,+

for du — du har undervist meg.+


103 Hvor behagelige dine utsagn* har vært for min gane,

bedre enn honning for min munn!+


104 På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand.+

Det er derfor jeg har hatet enhver falsk sti.+נ [Nun]*

105 Ditt ord er en lampe for min fot*+

og et lys for min sti.+


106 Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det:+

å rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


107 Jeg har vært i stor nød.+

Jehova, bevar meg i live etter ditt ord.+


108 Jeg ber deg, finn behag i min munns frivillige offergaver, Jehova,+

og lær meg dine rettslige avgjørelser.+


109 Min sjel er bestandig i min hånd;+

men din lov har jeg ikke glemt.+


110 De onde har satt en felle for meg,+

men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger.+


111 Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid,+

for de er mitt hjertes jubel.+


112 Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger+

til uavgrenset tid, helt til det siste.+ס [Sạmekh]*

113 De halvhjertete har jeg hatet,+

men din lov har jeg elsket.+


114 Du er mitt skjulested og mitt skjold.+

På ditt ord har jeg ventet.+


115 Gå bort fra meg, dere som gjør ondt,+

så jeg kan holde min Guds bud.+


116 Støtt meg i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live,+

og gjør meg ikke til skamme i mitt håp.+


117 Hold meg oppe, så jeg kan bli frelst,+

og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger.+


118 Du har forkastet alle som farer vill fra dine forordninger;+

for deres svik er falskhet.+


119 Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden.+

Derfor har jeg elsket dine påminnelser.+


120 Av redsel for deg har mitt kjød gyst,+

og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd.+ע [‛Ạjin]*

121 Jeg har øvd rett og rettferdighet.*+

Overlat meg ikke til dem som bedrar meg!+


122 Innestå for din tjener til beste for meg.+

La ikke de formastelige bedra meg.+


123 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter din frelse+

og etter ditt rettferdige utsagn.+


124 Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet,+

og lær meg dine forordninger.+


125 Jeg er din tjener.+ Gi meg forstand,+

så jeg kan kjenne dine påminnelser.+


126 Det er tid for Jehova til å gripe inn.+

De har brutt din lov.+


127 Derfor har jeg elsket dine bud+

mer enn gull, ja lutret gull.+


128 Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette;+

enhver falsk sti har jeg hatet.+פ [Pe’]*

129 Dine påminnelser er underfulle.+

Derfor har min sjel rettet seg etter dem.+


130 Når det åpnes for dine ord, gir det lys;+

det gir de uerfarne forstand.+


131 Min munn har jeg åpnet på vidt gap, så jeg kan gispe,+

for jeg har lengtet etter dine bud.+


132 Vend deg til meg og vis meg din gunst,+

i samsvar med din rettslige avgjørelse* angående dem som elsker ditt navn.+


133 Gjør mine skritt faste i det du har sagt,+

og måtte intet skadelig få makt over meg.+


134 Frikjøp meg fra enhver bedrager blant menneskene,*+

og jeg vil holde dine befalinger.+


135 La ditt ansikt lyse over din tjener,+

og lær meg dine forordninger.+


136 Strømmer av vann har rent fra mine øyne+

fordi folk ikke har holdt din lov.+צ [Tsadhẹ]*

137 Du er rettferdig, Jehova,+

og dine rettslige avgjørelser er rette.+


138 Du har gitt befaling om dine påminnelser+ i rettferdighet

og i overmåte stor trofasthet.+


139 Min nidkjærhet har gjort ende på meg,+

fordi mine motstandere har glemt dine ord.+


140 Det du har sagt, er vel lutret,+

og din tjener elsker det.+


141 Jeg er ubetydelig og foraktelig.+

Dine befalinger har jeg ikke glemt.+


142 Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid,+

og din lov er sannhet.+


143 Trengsel og vanskeligheter fant meg.+

Dine bud holdt jeg av.+


144 Dine påminnelsers rettferdighet varer til uavgrenset tid.+

Gi meg forstand, så jeg kan forbli i live.+ק [Qof]*

145 Jeg har ropt av hele mitt hjerte.+ Svar meg, Jehova.+

Dine forordninger vil jeg rette meg etter.+


146 Jeg har påkalt deg. Frels meg!+

Og jeg vil rette meg etter dine påminnelser.+


147 Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen,+ så jeg kunne rope om hjelp.+

På dine ord har jeg ventet.+


148 Mine øyne har vært forut for nattevaktene,+

for at jeg skulle tenke på det du har sagt.+


149 Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din rettslige avgjørelse.+


150 De som jager etter løsaktig oppførsel,*+ er kommet nær;*

de er kommet langt bort fra din lov.+


151 Du er nær, Jehova,+

og alle dine bud er sannhet.+


152 Fra gammel tid* har jeg kjent noen av dine påminnelser,+

for til uavgrenset tid har du grunnlagt dem.+ר [Resj]*

153 Se min nød, og redd meg;+

for jeg har ikke glemt din lov.+


154 Å, før min rettssak og utløs meg;+

bevar meg i live i samsvar med det du har sagt.+


155 Frelse er langt borte fra de onde,+

for de har ikke søkt dine forordninger.+


156 Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova.+

Bevar meg i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser.+


157 Mine forfølgere og mine motstandere er mange.+

Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av.+


158 Jeg har sett dem som handler forrædersk,+

og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt.+


159 Se at jeg har elsket dine befalinger.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet.+


160 Summen* av ditt ord er sannhet,+

og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrenset tid.+ש [Sin] eller [Sjin]*

161 Fyrster har forfulgt meg uten grunn,+

men mitt hjerte har nært redsel for dine ord.+


162 Jeg jubler over det du har sagt,+

slik en gjør når en finner stort bytte.+


163 Falskhet har jeg hatet,+ ja fortsetter jeg å avsky.+

Din lov har jeg elsket.+


164 Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


165 Stor fred har de som elsker din lov,+

og for dem er det ingen snublestein.+


166 Jeg har håpet på din frelse, Jehova,+

og etter dine bud har jeg handlet.+


167 Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser,+

og jeg elsker dem overmåte høyt.+


168 Jeg har rettet meg etter dine befalinger og dine påminnelser,+

for alle mine veier er framfor deg.+ת [Taw]*

169 Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova.+

Gi meg forstand, i samsvar med ditt ord.+


170 Måtte min anmodning om velvilje komme fram for deg.+

Utfri meg i samsvar med det du har sagt.+


171 Måtte mine lepper la lovprisning velle fram,+

for du lærer meg dine forordninger.+


172 Måtte min tunge synge om det du har sagt,+

for alle dine bud er rettferdighet.+


173 Måtte din hånd komme meg til hjelp,+

for dine befalinger har jeg valgt.+


174 Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova,+

og din lov holder jeg av.+


175 Måtte min sjel forbli i live og lovprise deg,+

og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe meg.+


176 Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau.+ Let etter din tjener,+

for dine bud har jeg ikke glemt.*+


FORRIGE
85.165.40.12

2829:
Navn: Kristne i Oslo
Dato: 27.02.2016 - 22:24
Bosted: Oslo
Melding: Vi elsker Jesus!!!!!!!!!!!!!!!


Lykkelige er de som er uklanderlige på sin vei,+

de som vandrer i Jehovas lov.+


2 Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser;+

av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham.+


3 De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet.+

På hans veier har de vandret.+


4 Du selv har ved påbud gitt dine befalinger,+

for at de nøye skal holdes.+


5 Å, om mine veier var grunnfestet,+

så jeg overholdt dine forordninger!+


6 Da skulle jeg ikke bli til skamme,+

når jeg ser hen til alle dine bud.+


7 Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet+

når jeg lærer dine rettferdige rettslige avgjørelser å kjenne.+


8 Dine forordninger fortsetter jeg å holde.+

Forlat meg ikke fullstendig.+ב [Beth]*

9 Hvordan skal en ung mann+ gjøre sin sti ren?

Ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord.*+


10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg.+

La meg ikke fare vill fra dine bud.+


11 I mitt hjerte har jeg gjemt* det du har sagt,+

for at jeg ikke skal synde mot deg.+


12 Velsignet er du, Jehova.

Lær meg dine forordninger.+


13 Med mine lepper har jeg forkynt+

alle de rettslige avgjørelsene fra din munn.+


14 På dine påminnelsers vei har jeg jublet,+

som over alle andre verdifulle ting.*+


15 Dine befalinger vil jeg tenke på,+

og jeg vil betrakte dine stier.+


16 Dine forskrifter skal jeg holde av.+

Jeg skal ikke glemme ditt ord.+ג [Gịmel]*

17 Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve+

og holde ditt ord.+


18 Åpne mine øyne, så jeg kan se+

på de underfulle ting i din lov.+


19 Jeg er bare en fastboende utlending i landet.+

Skjul ikke dine bud for meg.+


20 Min sjel er knust av lengsel+

etter dine rettslige avgjørelser, hele tiden.+


21 Du har refset de formastelige som er forbannet,+

som farer vill fra dine bud.+


22 Velt hån og forakt bort fra meg,+

for jeg har rettet meg etter dine påminnelser.+


23 Til og med fyrster har satt seg; mot meg har de talt med hverandre.+

Men din tjener tenker på dine forordninger.+


24 Også dine påminnelser holder jeg av;+

de er som menn som gir meg råd.+ד [Dạleth]*

25 Min sjel har klebet til støvet.+

Bevar meg i live* i samsvar med ditt ord.+


26 Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare meg.+

Lær meg dine forordninger.+


27 La meg forstå dine befalingers vei,+

så jeg kan tenke på dine underfulle gjerninger.+


28 Min sjel har vært søvnløs av sorg.+

Reis meg opp i samsvar med ditt ord.+


29 Den falske vei — fjern den fra meg,+

og vis meg din gunst ved å gi meg din lov.+


30 Trofasthetens vei har jeg valgt.+

Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette.+


31 Jeg har holdt fast ved dine påminnelser.+

Jehova, gjør meg ikke til skamme.+


32 På dine buds vei skal jeg løpe,+

for du lar mitt hjerte ha rom.*+ה [He’]*

33 Lær meg, Jehova, dine forordningers vei,+

så jeg kan følge den helt til det siste.+


34 Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov+

og holde den av hele mitt hjerte.+


35 La meg gå på dine buds sti,+

for i den har jeg min lyst.+


36 Bøy mitt hjerte til dine påminnelser+

og ikke til vinning.*+


37 Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst;+

bevar meg i live på din vei.+


38 Oppfyll for din tjener det du har sagt,+

det som fører til frykt for deg.+


39 Ta bort min skam, som jeg har vært redd for,+

for dine rettslige avgjørelser er gode.+


40 Se, jeg har lengtet etter dine befalinger.+

Bevar meg i live i din rettferdighet.+ו [Waw]*

41 Og måtte din kjærlige godhet* komme til meg, Jehova,+

din frelse i samsvar med det du har sagt,+


42 så jeg kan svare den som håner meg, med et ord,+

for jeg har satt min lit til ditt ord.+


43 Og ta ikke sannhetsordet helt bort fra min munn,+

for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse.+


44 Og jeg vil holde din lov bestandig,+

til uavgrenset tid, ja for evig.+


45 Og jeg vil vandre omkring på et sted med rikelig plass,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


46 Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger,+

og jeg skal ikke skamme meg.+


47 Og jeg skal holde av dine bud,+

som jeg har elsket.+


48 Og jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket,+

og jeg vil tenke på dine forordninger.+ז [Zạjin]*

49 Husk det ord til din tjener+

som du har latt meg vente på.+


50 Dette er min trøst i min nød,+

for det du har sagt, har bevart meg i live.+


51 De formastelige har spottet meg meget.+

Fra din lov har jeg ikke veket av.+


52 Jeg har kommet i hu dine rettslige avgjørelser fra uavgrenset tid, Jehova,+

og jeg for min del finner trøst.+


53 En brennende harme har grepet meg på grunn av de onde,+

som forlater din lov.+


54 Som sang og spill er dine forordninger blitt for meg+

i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending.+


55 Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova,+

så jeg kan holde din lov.+


56 Ja, dette er blitt mitt,

for dine befalinger har jeg rettet meg etter.+ח [Cheth]*

57 Jehova er min andel;+

jeg har lovt å holde dine ord.+


58 Jeg har gjort ditt ansikt mildere stemt av hele mitt hjerte.+

Vis meg din gunst i samsvar med det du har sagt.+


59 Jeg har tenkt over mine veier,+

så jeg igjen kan vende mine føtter til dine påminnelser.+


60 Jeg skyndte meg, og jeg drøyde ikke+

med å holde dine bud.+


61 De ondes reip, de omgav meg.+

Din lov glemte jeg ikke.+


62 Ved midnatt står jeg opp for å takke deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


63 Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter deg,+

og med dem som holder dine befalinger.+


64 Din kjærlige godhet,* Jehova, har fylt jorden.+

Lær meg dine forordninger.+ט [Teth]*

65 Du har i sannhet handlet vel mot din tjener,+

Jehova, i samsvar med ditt ord.+


66 Lær meg godhet,+ fornuft+ og kunnskap,+

for på dine bud har jeg vist tro.+


67 Før jeg kom i nød, syndet jeg av vanvare,+

men nå har jeg holdt det du har sagt.+


68 Du er god og gjør godt.+

Lær meg dine forordninger.+


69 De formastelige har svertet meg med løgn.+

Jeg — jeg skal av hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger.+


70 Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett.+

Jeg for min del har holdt av din lov.+


71 Det er godt for meg at jeg har vært i nød,+

så jeg kunne lære dine forordninger.+


72 Din munns lov+ er god for meg,+

bedre enn tusener av stykker gull og sølv.+י [Jodh]*

73 Dine hender har dannet meg, og de tok til å grunnfeste meg.+

Gi meg forstand, så jeg kan lære dine bud.+


74 De som frykter deg, de ser meg og fryder seg,+

for jeg har ventet på ditt ord.+


75 Jeg vet meget vel, Jehova, at dine rettslige avgjørelser er rettferdighet,+

og at du i trofasthet har hjemsøkt meg.+


76 Jeg ber deg, la din kjærlige godhet trøste meg,+

i samsvar med det du har sagt til din tjener.+


77 La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve;+

for din lov holder jeg av.+


78 La de formastelige bli til skamme, for uten grunn* har de villedet meg.+

Jeg — jeg tenker på dine befalinger.+


79 La dem som frykter deg, vende tilbake til meg,+

ja dem som kjenner dine påminnelser.*+


80 La mitt hjerte vise seg å være uklanderlig i dine forordninger,+

for at jeg ikke skal bli til skamme.+כ [Kaf]*

81 Av lengsel etter din frelse har min sjel vansmektet;+

på ditt ord har jeg ventet.+


82 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter det du har sagt,+

idet jeg sier: «Når vil du trøste meg?»+


83 For jeg er blitt som en skinnflaske+ i røyken.

Dine forordninger har jeg ikke glemt.+


84 Hvor mange er din tjeners dager?+

Når skal du fullbyrde dommen over dem som forfølger meg?+


85 De formastelige har gravd fallgraver for å fange meg,+

de som ikke lever i samsvar med din lov.+


86 Alle dine bud er trofasthet.+

Uten grunn har de forfulgt meg. Hjelp meg!+


87 Innen kort tid kunne de ha tilintetgjort meg på jorden;+

men jeg — jeg forlot ikke dine befalinger.+


88 Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet,+

så jeg kan rette meg etter din munns påminnelse.+ל [Lạmedh]*

89 Til uavgrenset tid, Jehova,+

står ditt ord fast i himlene.*+


90 Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon.*+

Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående.+


91 I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag,+

for de er alle dine tjenere.+


92 Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov,+

da ville jeg ha gått til grunne i min nød.+


93 Jeg skal ikke glemme dine befalinger,+ nei ikke til uavgrenset tid,

for ved dem har du bevart meg i live.+


94 Jeg er din. Frels meg,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


95 De onde har ventet på meg, for å tilintetgjøre meg.+

Jeg fortsetter å gi akt på dine påminnelser.+


96 På all fullkommenhet har jeg sett en ende.+

Ditt bud er meget vidtrekkende.מ [Mem]*

97 Å, hvor jeg elsker din lov!+

Dagen lang har jeg den i tankene.+


98 Ditt bud* gjør meg visere enn mine fiender,+

for til uavgrenset tid er det mitt.+


99 Jeg har fått større innsikt enn alle mine lærere,+

for jeg har dine påminnelser i tankene.+


100 Jeg handler med større forstand enn eldre menn,+

for jeg har rettet meg etter dine befalinger.+


101 Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake,+

for å kunne holde ditt ord.+


102 Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av,+

for du — du har undervist meg.+


103 Hvor behagelige dine utsagn* har vært for min gane,

bedre enn honning for min munn!+


104 På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand.+

Det er derfor jeg har hatet enhver falsk sti.+נ [Nun]*

105 Ditt ord er en lampe for min fot*+

og et lys for min sti.+


106 Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det:+

å rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


107 Jeg har vært i stor nød.+

Jehova, bevar meg i live etter ditt ord.+


108 Jeg ber deg, finn behag i min munns frivillige offergaver, Jehova,+

og lær meg dine rettslige avgjørelser.+


109 Min sjel er bestandig i min hånd;+

men din lov har jeg ikke glemt.+


110 De onde har satt en felle for meg,+

men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger.+


111 Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid,+

for de er mitt hjertes jubel.+


112 Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger+

til uavgrenset tid, helt til det siste.+ס [Sạmekh]*

113 De halvhjertete har jeg hatet,+

men din lov har jeg elsket.+


114 Du er mitt skjulested og mitt skjold.+

På ditt ord har jeg ventet.+


115 Gå bort fra meg, dere som gjør ondt,+

så jeg kan holde min Guds bud.+


116 Støtt meg i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live,+

og gjør meg ikke til skamme i mitt håp.+


117 Hold meg oppe, så jeg kan bli frelst,+

og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger.+


118 Du har forkastet alle som farer vill fra dine forordninger;+

for deres svik er falskhet.+


119 Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden.+

Derfor har jeg elsket dine påminnelser.+


120 Av redsel for deg har mitt kjød gyst,+

og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd.+ע [‛Ạjin]*

121 Jeg har øvd rett og rettferdighet.*+

Overlat meg ikke til dem som bedrar meg!+


122 Innestå for din tjener til beste for meg.+

La ikke de formastelige bedra meg.+


123 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter din frelse+

og etter ditt rettferdige utsagn.+


124 Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet,+

og lær meg dine forordninger.+


125 Jeg er din tjener.+ Gi meg forstand,+

så jeg kan kjenne dine påminnelser.+


126 Det er tid for Jehova til å gripe inn.+

De har brutt din lov.+


127 Derfor har jeg elsket dine bud+

mer enn gull, ja lutret gull.+


128 Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette;+

enhver falsk sti har jeg hatet.+פ [Pe’]*

129 Dine påminnelser er underfulle.+

Derfor har min sjel rettet seg etter dem.+


130 Når det åpnes for dine ord, gir det lys;+

det gir de uerfarne forstand.+


131 Min munn har jeg åpnet på vidt gap, så jeg kan gispe,+

for jeg har lengtet etter dine bud.+


132 Vend deg til meg og vis meg din gunst,+

i samsvar med din rettslige avgjørelse* angående dem som elsker ditt navn.+


133 Gjør mine skritt faste i det du har sagt,+

og måtte intet skadelig få makt over meg.+


134 Frikjøp meg fra enhver bedrager blant menneskene,*+

og jeg vil holde dine befalinger.+


135 La ditt ansikt lyse over din tjener,+

og lær meg dine forordninger.+


136 Strømmer av vann har rent fra mine øyne+

fordi folk ikke har holdt din lov.+צ [Tsadhẹ]*

137 Du er rettferdig, Jehova,+

og dine rettslige avgjørelser er rette.+


138 Du har gitt befaling om dine påminnelser+ i rettferdighet

og i overmåte stor trofasthet.+


139 Min nidkjærhet har gjort ende på meg,+

fordi mine motstandere har glemt dine ord.+


140 Det du har sagt, er vel lutret,+

og din tjener elsker det.+


141 Jeg er ubetydelig og foraktelig.+

Dine befalinger har jeg ikke glemt.+


142 Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid,+

og din lov er sannhet.+


143 Trengsel og vanskeligheter fant meg.+

Dine bud holdt jeg av.+


144 Dine påminnelsers rettferdighet varer til uavgrenset tid.+

Gi meg forstand, så jeg kan forbli i live.+ק [Qof]*

145 Jeg har ropt av hele mitt hjerte.+ Svar meg, Jehova.+

Dine forordninger vil jeg rette meg etter.+


146 Jeg har påkalt deg. Frels meg!+

Og jeg vil rette meg etter dine påminnelser.+


147 Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen,+ så jeg kunne rope om hjelp.+

På dine ord har jeg ventet.+


148 Mine øyne har vært forut for nattevaktene,+

for at jeg skulle tenke på det du har sagt.+


149 Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din rettslige avgjørelse.+


150 De som jager etter løsaktig oppførsel,*+ er kommet nær;*

de er kommet langt bort fra din lov.+


151 Du er nær, Jehova,+

og alle dine bud er sannhet.+


152 Fra gammel tid* har jeg kjent noen av dine påminnelser,+

for til uavgrenset tid har du grunnlagt dem.+ר [Resj]*

153 Se min nød, og redd meg;+

for jeg har ikke glemt din lov.+


154 Å, før min rettssak og utløs meg;+

bevar meg i live i samsvar med det du har sagt.+


155 Frelse er langt borte fra de onde,+

for de har ikke søkt dine forordninger.+


156 Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova.+

Bevar meg i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser.+


157 Mine forfølgere og mine motstandere er mange.+

Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av.+


158 Jeg har sett dem som handler forrædersk,+

og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt.+


159 Se at jeg har elsket dine befalinger.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet.+


160 Summen* av ditt ord er sannhet,+

og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrenset tid.+ש [Sin] eller [Sjin]*

161 Fyrster har forfulgt meg uten grunn,+

men mitt hjerte har nært redsel for dine ord.+


162 Jeg jubler over det du har sagt,+

slik en gjør når en finner stort bytte.+


163 Falskhet har jeg hatet,+ ja fortsetter jeg å avsky.+

Din lov har jeg elsket.+


164 Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


165 Stor fred har de som elsker din lov,+

og for dem er det ingen snublestein.+


166 Jeg har håpet på din frelse, Jehova,+

og etter dine bud har jeg handlet.+


167 Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser,+

og jeg elsker dem overmåte høyt.+


168 Jeg har rettet meg etter dine befalinger og dine påminnelser,+

for alle mine veier er framfor deg.+ת [Taw]*

169 Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova.+

Gi meg forstand, i samsvar med ditt ord.+


170 Måtte min anmodning om velvilje komme fram for deg.+

Utfri meg i samsvar med det du har sagt.+


171 Måtte mine lepper la lovprisning velle fram,+

for du lærer meg dine forordninger.+


172 Måtte min tunge synge om det du har sagt,+

for alle dine bud er rettferdighet.+


173 Måtte din hånd komme meg til hjelp,+

for dine befalinger har jeg valgt.+


174 Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova,+

og din lov holder jeg av.+


175 Måtte min sjel forbli i live og lovprise deg,+

og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe meg.+


176 Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau.+ Let etter din tjener,+

for dine bud har jeg ikke glemt.*+


FORRIGE
85.165.40.12

2828:
Navn: Glad kristne forening
Dato: 27.02.2016 - 22:23
Melding:
Lykkelige er de som er uklanderlige på sin vei,+

de som vandrer i Jehovas lov.+


2 Lykkelige er de som retter seg etter hans påminnelser;+

av hele sitt hjerte fortsetter de å søke ham.+


3 De har i sannhet ikke øvd noen urettferdighet.+

På hans veier har de vandret.+


4 Du selv har ved påbud gitt dine befalinger,+

for at de nøye skal holdes.+


5 Å, om mine veier var grunnfestet,+

så jeg overholdt dine forordninger!+


6 Da skulle jeg ikke bli til skamme,+

når jeg ser hen til alle dine bud.+


7 Jeg skal prise deg i hjertets rettskaffenhet+

når jeg lærer dine rettferdige rettslige avgjørelser å kjenne.+


8 Dine forordninger fortsetter jeg å holde.+

Forlat meg ikke fullstendig.+ב [Beth]*

9 Hvordan skal en ung mann+ gjøre sin sti ren?

Ved stadig å være på vakt i samsvar med ditt ord.*+


10 Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg.+

La meg ikke fare vill fra dine bud.+


11 I mitt hjerte har jeg gjemt* det du har sagt,+

for at jeg ikke skal synde mot deg.+


12 Velsignet er du, Jehova.

Lær meg dine forordninger.+


13 Med mine lepper har jeg forkynt+

alle de rettslige avgjørelsene fra din munn.+


14 På dine påminnelsers vei har jeg jublet,+

som over alle andre verdifulle ting.*+


15 Dine befalinger vil jeg tenke på,+

og jeg vil betrakte dine stier.+


16 Dine forskrifter skal jeg holde av.+

Jeg skal ikke glemme ditt ord.+ג [Gịmel]*

17 Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve+

og holde ditt ord.+


18 Åpne mine øyne, så jeg kan se+

på de underfulle ting i din lov.+


19 Jeg er bare en fastboende utlending i landet.+

Skjul ikke dine bud for meg.+


20 Min sjel er knust av lengsel+

etter dine rettslige avgjørelser, hele tiden.+


21 Du har refset de formastelige som er forbannet,+

som farer vill fra dine bud.+


22 Velt hån og forakt bort fra meg,+

for jeg har rettet meg etter dine påminnelser.+


23 Til og med fyrster har satt seg; mot meg har de talt med hverandre.+

Men din tjener tenker på dine forordninger.+


24 Også dine påminnelser holder jeg av;+

de er som menn som gir meg råd.+ד [Dạleth]*

25 Min sjel har klebet til støvet.+

Bevar meg i live* i samsvar med ditt ord.+


26 Jeg har fortalt om mine veier, så du kan svare meg.+

Lær meg dine forordninger.+


27 La meg forstå dine befalingers vei,+

så jeg kan tenke på dine underfulle gjerninger.+


28 Min sjel har vært søvnløs av sorg.+

Reis meg opp i samsvar med ditt ord.+


29 Den falske vei — fjern den fra meg,+

og vis meg din gunst ved å gi meg din lov.+


30 Trofasthetens vei har jeg valgt.+

Dine rettslige avgjørelser har jeg betraktet som rette.+


31 Jeg har holdt fast ved dine påminnelser.+

Jehova, gjør meg ikke til skamme.+


32 På dine buds vei skal jeg løpe,+

for du lar mitt hjerte ha rom.*+ה [He’]*

33 Lær meg, Jehova, dine forordningers vei,+

så jeg kan følge den helt til det siste.+


34 Gi meg forstand, så jeg kan rette meg etter din lov+

og holde den av hele mitt hjerte.+


35 La meg gå på dine buds sti,+

for i den har jeg min lyst.+


36 Bøy mitt hjerte til dine påminnelser+

og ikke til vinning.*+


37 Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst;+

bevar meg i live på din vei.+


38 Oppfyll for din tjener det du har sagt,+

det som fører til frykt for deg.+


39 Ta bort min skam, som jeg har vært redd for,+

for dine rettslige avgjørelser er gode.+


40 Se, jeg har lengtet etter dine befalinger.+

Bevar meg i live i din rettferdighet.+ו [Waw]*

41 Og måtte din kjærlige godhet* komme til meg, Jehova,+

din frelse i samsvar med det du har sagt,+


42 så jeg kan svare den som håner meg, med et ord,+

for jeg har satt min lit til ditt ord.+


43 Og ta ikke sannhetsordet helt bort fra min munn,+

for jeg har ventet på din rettslige avgjørelse.+


44 Og jeg vil holde din lov bestandig,+

til uavgrenset tid, ja for evig.+


45 Og jeg vil vandre omkring på et sted med rikelig plass,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


46 Jeg vil også tale om dine påminnelser framfor konger,+

og jeg skal ikke skamme meg.+


47 Og jeg skal holde av dine bud,+

som jeg har elsket.+


48 Og jeg skal løfte mine hender til dine bud, som jeg har elsket,+

og jeg vil tenke på dine forordninger.+ז [Zạjin]*

49 Husk det ord til din tjener+

som du har latt meg vente på.+


50 Dette er min trøst i min nød,+

for det du har sagt, har bevart meg i live.+


51 De formastelige har spottet meg meget.+

Fra din lov har jeg ikke veket av.+


52 Jeg har kommet i hu dine rettslige avgjørelser fra uavgrenset tid, Jehova,+

og jeg for min del finner trøst.+


53 En brennende harme har grepet meg på grunn av de onde,+

som forlater din lov.+


54 Som sang og spill er dine forordninger blitt for meg+

i huset på de steder hvor jeg har bodd som utlending.+


55 Om natten har jeg kommet ditt navn i hu, Jehova,+

så jeg kan holde din lov.+


56 Ja, dette er blitt mitt,

for dine befalinger har jeg rettet meg etter.+ח [Cheth]*

57 Jehova er min andel;+

jeg har lovt å holde dine ord.+


58 Jeg har gjort ditt ansikt mildere stemt av hele mitt hjerte.+

Vis meg din gunst i samsvar med det du har sagt.+


59 Jeg har tenkt over mine veier,+

så jeg igjen kan vende mine føtter til dine påminnelser.+


60 Jeg skyndte meg, og jeg drøyde ikke+

med å holde dine bud.+


61 De ondes reip, de omgav meg.+

Din lov glemte jeg ikke.+


62 Ved midnatt står jeg opp for å takke deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


63 Jeg har fellesskap med alle som virkelig frykter deg,+

og med dem som holder dine befalinger.+


64 Din kjærlige godhet,* Jehova, har fylt jorden.+

Lær meg dine forordninger.+ט [Teth]*

65 Du har i sannhet handlet vel mot din tjener,+

Jehova, i samsvar med ditt ord.+


66 Lær meg godhet,+ fornuft+ og kunnskap,+

for på dine bud har jeg vist tro.+


67 Før jeg kom i nød, syndet jeg av vanvare,+

men nå har jeg holdt det du har sagt.+


68 Du er god og gjør godt.+

Lær meg dine forordninger.+


69 De formastelige har svertet meg med løgn.+

Jeg — jeg skal av hele mitt hjerte rette meg etter dine befalinger.+


70 Deres hjerte er blitt ufølsomt liksom fett.+

Jeg for min del har holdt av din lov.+


71 Det er godt for meg at jeg har vært i nød,+

så jeg kunne lære dine forordninger.+


72 Din munns lov+ er god for meg,+

bedre enn tusener av stykker gull og sølv.+י [Jodh]*

73 Dine hender har dannet meg, og de tok til å grunnfeste meg.+

Gi meg forstand, så jeg kan lære dine bud.+


74 De som frykter deg, de ser meg og fryder seg,+

for jeg har ventet på ditt ord.+


75 Jeg vet meget vel, Jehova, at dine rettslige avgjørelser er rettferdighet,+

og at du i trofasthet har hjemsøkt meg.+


76 Jeg ber deg, la din kjærlige godhet trøste meg,+

i samsvar med det du har sagt til din tjener.+


77 La dine barmhjertighetsgjerninger nå meg, så jeg kan fortsette å leve;+

for din lov holder jeg av.+


78 La de formastelige bli til skamme, for uten grunn* har de villedet meg.+

Jeg — jeg tenker på dine befalinger.+


79 La dem som frykter deg, vende tilbake til meg,+

ja dem som kjenner dine påminnelser.*+


80 La mitt hjerte vise seg å være uklanderlig i dine forordninger,+

for at jeg ikke skal bli til skamme.+כ [Kaf]*

81 Av lengsel etter din frelse har min sjel vansmektet;+

på ditt ord har jeg ventet.+


82 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter det du har sagt,+

idet jeg sier: «Når vil du trøste meg?»+


83 For jeg er blitt som en skinnflaske+ i røyken.

Dine forordninger har jeg ikke glemt.+


84 Hvor mange er din tjeners dager?+

Når skal du fullbyrde dommen over dem som forfølger meg?+


85 De formastelige har gravd fallgraver for å fange meg,+

de som ikke lever i samsvar med din lov.+


86 Alle dine bud er trofasthet.+

Uten grunn har de forfulgt meg. Hjelp meg!+


87 Innen kort tid kunne de ha tilintetgjort meg på jorden;+

men jeg — jeg forlot ikke dine befalinger.+


88 Bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet,+

så jeg kan rette meg etter din munns påminnelse.+ל [Lạmedh]*

89 Til uavgrenset tid, Jehova,+

står ditt ord fast i himlene.*+


90 Din trofasthet varer i generasjon etter generasjon.*+

Du har grunnfestet jorden, så den kan bli stående.+


91 I samsvar med dine rettslige avgjørelser har de stått til i dag,+

for de er alle dine tjenere.+


92 Hvis jeg ikke hadde holdt av din lov,+

da ville jeg ha gått til grunne i min nød.+


93 Jeg skal ikke glemme dine befalinger,+ nei ikke til uavgrenset tid,

for ved dem har du bevart meg i live.+


94 Jeg er din. Frels meg,+

for jeg har søkt dine befalinger.+


95 De onde har ventet på meg, for å tilintetgjøre meg.+

Jeg fortsetter å gi akt på dine påminnelser.+


96 På all fullkommenhet har jeg sett en ende.+

Ditt bud er meget vidtrekkende.מ [Mem]*

97 Å, hvor jeg elsker din lov!+

Dagen lang har jeg den i tankene.+


98 Ditt bud* gjør meg visere enn mine fiender,+

for til uavgrenset tid er det mitt.+


99 Jeg har fått større innsikt enn alle mine lærere,+

for jeg har dine påminnelser i tankene.+


100 Jeg handler med større forstand enn eldre menn,+

for jeg har rettet meg etter dine befalinger.+


101 Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter tilbake,+

for å kunne holde ditt ord.+


102 Fra dine rettslige avgjørelser har jeg ikke veket av,+

for du — du har undervist meg.+


103 Hvor behagelige dine utsagn* har vært for min gane,

bedre enn honning for min munn!+


104 På grunn av dine befalinger handler jeg med forstand.+

Det er derfor jeg har hatet enhver falsk sti.+נ [Nun]*

105 Ditt ord er en lampe for min fot*+

og et lys for min sti.+


106 Jeg har kommet med en edfestet erklæring, og jeg vil gjennomføre det:+

å rette meg etter dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


107 Jeg har vært i stor nød.+

Jehova, bevar meg i live etter ditt ord.+


108 Jeg ber deg, finn behag i min munns frivillige offergaver, Jehova,+

og lær meg dine rettslige avgjørelser.+


109 Min sjel er bestandig i min hånd;+

men din lov har jeg ikke glemt.+


110 De onde har satt en felle for meg,+

men jeg har ikke forvillet meg bort fra dine befalinger.+


111 Jeg har gjort dine påminnelser til min eiendom til uavgrenset tid,+

for de er mitt hjertes jubel.+


112 Jeg har bøyd mitt hjerte til å handle etter dine forordninger+

til uavgrenset tid, helt til det siste.+ס [Sạmekh]*

113 De halvhjertete har jeg hatet,+

men din lov har jeg elsket.+


114 Du er mitt skjulested og mitt skjold.+

På ditt ord har jeg ventet.+


115 Gå bort fra meg, dere som gjør ondt,+

så jeg kan holde min Guds bud.+


116 Støtt meg i samsvar med det du har sagt, så jeg kan forbli i live,+

og gjør meg ikke til skamme i mitt håp.+


117 Hold meg oppe, så jeg kan bli frelst,+

og jeg skal bestandig ha blikket rettet mot dine forordninger.+


118 Du har forkastet alle som farer vill fra dine forordninger;+

for deres svik er falskhet.+


119 Liksom skumaktig slagg har du gjort ende på alle de onde på jorden.+

Derfor har jeg elsket dine påminnelser.+


120 Av redsel for deg har mitt kjød gyst,+

og på grunn av dine rettslige avgjørelser har jeg vært redd.+ע [‛Ạjin]*

121 Jeg har øvd rett og rettferdighet.*+

Overlat meg ikke til dem som bedrar meg!+


122 Innestå for din tjener til beste for meg.+

La ikke de formastelige bedra meg.+


123 Mine øyne har vansmektet av lengsel etter din frelse+

og etter ditt rettferdige utsagn.+


124 Gjør med din tjener etter din kjærlige godhet,+

og lær meg dine forordninger.+


125 Jeg er din tjener.+ Gi meg forstand,+

så jeg kan kjenne dine påminnelser.+


126 Det er tid for Jehova til å gripe inn.+

De har brutt din lov.+


127 Derfor har jeg elsket dine bud+

mer enn gull, ja lutret gull.+


128 Derfor har jeg betraktet alle befalinger om alle ting som rette;+

enhver falsk sti har jeg hatet.+פ [Pe’]*

129 Dine påminnelser er underfulle.+

Derfor har min sjel rettet seg etter dem.+


130 Når det åpnes for dine ord, gir det lys;+

det gir de uerfarne forstand.+


131 Min munn har jeg åpnet på vidt gap, så jeg kan gispe,+

for jeg har lengtet etter dine bud.+


132 Vend deg til meg og vis meg din gunst,+

i samsvar med din rettslige avgjørelse* angående dem som elsker ditt navn.+


133 Gjør mine skritt faste i det du har sagt,+

og måtte intet skadelig få makt over meg.+


134 Frikjøp meg fra enhver bedrager blant menneskene,*+

og jeg vil holde dine befalinger.+


135 La ditt ansikt lyse over din tjener,+

og lær meg dine forordninger.+


136 Strømmer av vann har rent fra mine øyne+

fordi folk ikke har holdt din lov.+צ [Tsadhẹ]*

137 Du er rettferdig, Jehova,+

og dine rettslige avgjørelser er rette.+


138 Du har gitt befaling om dine påminnelser+ i rettferdighet

og i overmåte stor trofasthet.+


139 Min nidkjærhet har gjort ende på meg,+

fordi mine motstandere har glemt dine ord.+


140 Det du har sagt, er vel lutret,+

og din tjener elsker det.+


141 Jeg er ubetydelig og foraktelig.+

Dine befalinger har jeg ikke glemt.+


142 Din rettferdighet er en rettferdighet som varer til uavgrenset tid,+

og din lov er sannhet.+


143 Trengsel og vanskeligheter fant meg.+

Dine bud holdt jeg av.+


144 Dine påminnelsers rettferdighet varer til uavgrenset tid.+

Gi meg forstand, så jeg kan forbli i live.+ק [Qof]*

145 Jeg har ropt av hele mitt hjerte.+ Svar meg, Jehova.+

Dine forordninger vil jeg rette meg etter.+


146 Jeg har påkalt deg. Frels meg!+

Og jeg vil rette meg etter dine påminnelser.+


147 Jeg har vært oppe tidlig i morgenlysningen,+ så jeg kunne rope om hjelp.+

På dine ord har jeg ventet.+


148 Mine øyne har vært forut for nattevaktene,+

for at jeg skulle tenke på det du har sagt.+


149 Å, hør min røst i samsvar med din kjærlige godhet.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din rettslige avgjørelse.+


150 De som jager etter løsaktig oppførsel,*+ er kommet nær;*

de er kommet langt bort fra din lov.+


151 Du er nær, Jehova,+

og alle dine bud er sannhet.+


152 Fra gammel tid* har jeg kjent noen av dine påminnelser,+

for til uavgrenset tid har du grunnlagt dem.+ר [Resj]*

153 Se min nød, og redd meg;+

for jeg har ikke glemt din lov.+


154 Å, før min rettssak og utløs meg;+

bevar meg i live i samsvar med det du har sagt.+


155 Frelse er langt borte fra de onde,+

for de har ikke søkt dine forordninger.+


156 Mange er dine barmhjertighetsgjerninger, Jehova.+

Bevar meg i live i samsvar med dine rettslige avgjørelser.+


157 Mine forfølgere og mine motstandere er mange.+

Fra dine påminnelser har jeg ikke veket av.+


158 Jeg har sett dem som handler forrædersk,+

og jeg føler virkelig vemmelse, for de har ikke holdt det du har sagt.+


159 Se at jeg har elsket dine befalinger.+

Jehova, bevar meg i live i samsvar med din kjærlige godhet.+


160 Summen* av ditt ord er sannhet,+

og enhver rettferdig rettslig avgjørelse fra deg varer til uavgrenset tid.+ש [Sin] eller [Sjin]*

161 Fyrster har forfulgt meg uten grunn,+

men mitt hjerte har nært redsel for dine ord.+


162 Jeg jubler over det du har sagt,+

slik en gjør når en finner stort bytte.+


163 Falskhet har jeg hatet,+ ja fortsetter jeg å avsky.+

Din lov har jeg elsket.+


164 Sju ganger om dagen har jeg lovprist deg+

for dine rettferdige rettslige avgjørelser.+


165 Stor fred har de som elsker din lov,+

og for dem er det ingen snublestein.+


166 Jeg har håpet på din frelse, Jehova,+

og etter dine bud har jeg handlet.+


167 Min sjel har rettet seg etter dine påminnelser,+

og jeg elsker dem overmåte høyt.+


168 Jeg har rettet meg etter dine befalinger og dine påminnelser,+

for alle mine veier er framfor deg.+ת [Taw]*

169 Måtte mitt inntrengende rop komme nær for ditt ansikt, Jehova.+

Gi meg forstand, i samsvar med ditt ord.+


170 Måtte min anmodning om velvilje komme fram for deg.+

Utfri meg i samsvar med det du har sagt.+


171 Måtte mine lepper la lovprisning velle fram,+

for du lærer meg dine forordninger.+


172 Måtte min tunge synge om det du har sagt,+

for alle dine bud er rettferdighet.+


173 Måtte din hånd komme meg til hjelp,+

for dine befalinger har jeg valgt.+


174 Jeg har lengtet etter din frelse, Jehova,+

og din lov holder jeg av.+


175 Måtte min sjel forbli i live og lovprise deg,+

og måtte dine rettslige avgjørelser hjelpe meg.+


176 Jeg har flakket omkring som en bortkommen sau.+ Let etter din tjener,+

for dine bud har jeg ikke glemt.*+


FORRIGE
85.165.40.12

2827:
Navn: Jesusbevegelsen
Dato: 27.02.2016 - 18:43
Bosted: På Klubb 4 for å kjøpe dildo
Melding: jah jah jah
88.95.80.113

2826:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 27.02.2016 - 14:02
Melding: Gaffelbitfjert
88.95.80.113

2825:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 24.02.2016 - 16:50
Melding: Baccalaofjert
88.95.80.113

2824:
Navn: Gaar Jamieson
Dato: 23.02.2016 - 16:53
Melding: Kakkelovnsfjert
88.95.80.113

Skriv melding
Tilbake
Fram
Antall innlegg: 5238
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
På forsiden nå:
Opphavsrett © 1999-2021 Herregud.com | Kontakt: redax@herregud.com